PMApp - Project Management Applications (Zastosowanie metod zarządzania projektami)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • osoby zaangażowane w realizację projektów, które chciałyby usystematyzować i rozbudować swoje umiejętności w obszarze projektowania procesów biznesowych
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów projektowych

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Podejmować decyzję o obsadzie stanowisk, zasobach i zakresie pomocy ze strony kierownictwa niezbędnych w danym projekcie
 • Dobierać zespół projektu i przekonywać członków zespołu do celów projektu
 • Przydzielać zadania według struktury podziału pracy
 • Szacować czas i koszty oraz przedstawiać plan projektu członkom zespołu i interesariuszom
 • Opracowywać dokumentację wszystkich etapów projektu oraz wyciąganych w trakcie jego trwania wniosków

 

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne  

 

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Kurs ten pozwala na praktyczne zastosowanie teorii i stanowi kompleksową syntezę fundamentalnych zasad zarządzania projektami. Jego celem jest ugruntowanie umiejętności zdobytych w trakcie wszystkich wcześniejszych kursów. Uczestnicy zdobywają nowe kompetencje i sprawdzają swoje umiejętności podczas zespołowej pracy nad dużym, realistycznym, czterodniowym przykładem.

Uwaga! Zaleca się, aby uczestnicy posiadali podstawową wiedzę na temat zarządzania projektami, zgodną ze standardami Project Management Institute (PMI®).

Tematyka

1. Tworzenie zespołu

 • a. Przydział projektu
 • • Wstępna ocena projektu
 • • Utożsamienie się z zespołem
 • b. Ocena organizacji: akceptacja istniejących uwarunkowań
 • • Obsada stanowisk
 • • Zasoby
 • c. Badanie dostępnych możliwości
 • • Wstępne rozwiązywanie problemów
 • • Analiza danych archiwalnych

2. Analiza i planowanie przed złożeniem oferty

 • a. Analiza rynku
 • b. Ocena ryzyk
 • c. Tworzenie zespołu i omówienie ról
 • d. Opracowanie planu przygotowania oferty

3. Spotkanie otwierające i przygotowanie oferty

 • a. Ocena wymagań
 • b. Analiza zapytania ofertowego
 • c. Uzyskiwanie akceptacji zespołu
 • d. Przygotowanie najlepszej oferty
 • e. Przekazywanie zadań członkom zespołu
 • f. Zarządzanie ograniczeniami czasowymi

4. Planowanie po zawarciu kontraktu

 • a. Spotkanie otwierające
 • • Cele
 • • Uczestnicy
 • • Najważniejsze punkty
 • b. Szczegółowe planowanie projektu

5. Negocjacje/porozumienie

 • a. Cztery etapy przygotowania do negocjacji
 • b. Przeprowadzanie negocjacji
 • • Spotkania przygotowawcze
 • • Wspólne postanowienia
 • c. Działania przeprowadzane po negocjacjach
 • • Notatki służbowe i dokumentacja
 • • Przekazywanie informacji

6. Realizacja

 • a. Pomiar wykonania
 • b. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością
 • c. Sprawozdania z wykonania prac
 • d. Zarządzanie zmianami i kontrola projektu
 • e. Bilansowanie zasobów

7. Zamknięcie

 • a. Zespół
 • • Podsumowanie
 • • Zamknięcie
 • • Oddelegowanie
 • b. Projekt
 • • Dokumentacja
 • • Wyciągnięte wnioski
 • c. Organizacja
 • d. Klient
 • • Zatwierdzenie
 • • Przekazanie tytułu własności
 • • Optymalizacja dochodów
 •  

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie

 

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  4 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

  28

 • PDU`s

  28

 • CEU`s

  2.8

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ