ChangePM - Integration Change Management with Project Management (Zarządzanie zmianą jako integralna część zarządzania projektami)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Cele szkolenia

 • Analiza celów zmiany
 • Analiza skutków zmiany
 • Określenie czynników umożliwiających i blokujących zmianę
 • Opracowanie planu zarządzania zmianą
 • Opracowanie planu pomocy ludziom w rzeczywistym zaakceptowaniu zmiany
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka planu zarządzania zmianą
 • Realizacja planu zarządzania zmianą
 • Zapewnienie integralności zarządzania wiedzą
 • Wiedza nabyta z zarządzania zmianą – wnioski po projekcie

Korzyści z udziału

Na tym szkoleniu uczestnicy nabędą następujące kompetencje podstawowe:

 • Analizowanie, synteza i przewidywanie skutków decyzji strategicznych.
 • Stosowanie metod badawczych, procedur i procesów w obszarze zarządzania strategicznego oraz rozwijanie myślenia krytycznego i trzeźwej samooceny.
 • Wykorzystywanie doświadczenia z zarządzania strategicznego do rozwiązywania problemów w szerszym kontekście interdyscyplinarnym.
 • Wyjaśnianie swojego punktu widzenia i decyzji współpracownikom oraz uwzględnianie ich racji i uwag.

Na tym szkoleniu uczestnicy nabędą następujące kompetencje specyficzne dla tematyki kursu:

 • Umiejętność okazywania poparcia dla zmian niezbędnych do podniesienia skuteczności organizacji; inicjowanie, sponsorowanie i wdrażanie zmian w organizacji; pomaganie innym w skutecznym zarządzaniu zmianami w organizacji.
 • Zdolność skutecznej komunikacji oraz motywowania interesariuszy, na których dana zmiana będzie miała wpływ.
 • Zdolność stosowania wiedzy i umiejętności związanych z pracą zespołową oraz integrowaniem zespołu.
 • Umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli w rozmowach i kontaktach z ludźmi.

Dodatkowe korzyści z udziału:

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego wykorzystania w praktyce
 • Możliwość konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Otrzymanie anglojęzycznych materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej
 • Indywidualny dostęp do nagrania szkolenia przez 2 tygodnie

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Projekty są narzędziem realizacji strategii, zamierzeń i celów biznesowych. Projekty wykonują ludzie (zespoły projektu) dla ludzi (interesariuszy projektu). Kiedy organizacja coś zmienia poprzez projekt czy inicjatywę, zmianą trzeba odpowiednio pokierować od strony merytorycznej i ludzkiej:

 • Koncentracja na stronie merytorycznej zapewnia efektywne przygotowanie, zaplanowanie i wprowadzenie zmiany. Zdyscyplinowane zarządzanie projektem zapewnia porządek oraz procesy i narzędzia niezbędne do urzeczywistnienia zmiany.
 • Koncentracja na aspekcie ludzkim zapewnia akceptację, przyjęcie i korzystanie ze zmian przez interesariuszy odnoszących korzyści z projektu. Zorganizowane zarządzanie zmianą zapewnia niezbędny porządek, procesy i narzędzia.

Zarówno zarządzanie projektami, jak i zarządzanie zmianą ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia zamierzonych rezultatów czy celów danego przedsięwzięcia. Najskuteczniejszą metodą jest zintegrowanie zarządzania zmianą z zarządzaniem projektami w celu stworzenia spójnego podejścia do wprowadzania zmian na obu frontach.
Szkolenie zapewnia przegląd łączenia zarządzania zmianą z zarządzaniem projektami poprzez koncentrację na przygotowaniu i zastosowaniu metodycznego podejścia do budowania i pielęgnowania relacji w projekcie w celu skutecznego wprowadzenia zmiany.

 


 

Tematyka

Moduł 1. Podstawy łączenia zarządzania zmianą z zarządzaniem projektami

 • Określenie roli odnowy strategicznej w napędzaniu zmiany
 • Omówienie wpływu zarządzania zmianą na osiąganie korzyści wynikających z projektu
 • Lista czynników, które mogą spowodować powolne bądź niepełne wprowadzenie zmiany w organizacji
 • Omówienie pięciu wymiarów łączenia zarządzania projektami z zarządzaniem zmianą

Moduł 2. Analiza skutków zmiany

 • Określenie obszarów zmiany
 • Wyróżnienie trzech aspektów zmiany
 • Ustalanie, czy zarządzanie zmianą jest potrzebne
 • Rozpoznanie wszelkich barier i katalizatorów zmiany związanych z kluczowymi interesariuszami
 • Omówienie źródeł oporu i poparcia dla zmiany
 • Rozpoznanie i priorytetyzacja ryzyk wpisanych w daną zmianę

Moduł 3. Określenie barier i katalizatorów zmiany w organizacji

 • Przegląd historii barier i katalizatorów zmian
 • Ocena obecnej gotowości organizacji na zmianę
 • Ocena dostępności i jakości sponsorów oraz animatorów zmian
 • Ocena indywidualnych możliwości w zakresie zarządzania zmianą
 • Omówienie sposobów przystosowywania się do zmian przez ludzi

Moduł 4. Opracowywanie i realizacja planów zarządzania zmianą w organizacji oraz okresem przejściowym

 • Planowanie działań w ramach zarządzania zmianą (WBS)
 • Jasne określenie odpowiedzialności za wszystkie rezultaty zarządzania zmianą. Włączenie działań w ramach zarządzania zmianą do harmonogramu projektu
 • Analiza i zatwierdzenie planu zarządzania zmianą
 • Opracowanie planu zarządzania okresem przejściowym
 • Realizacja planów zarządzania zmianą i okresem przejściowym

 

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte/Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

 • PDU`s

  22,5

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ