SchedulePM - Project Scope, Time and Cost Management (Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projekcie)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • osoby zaangażowane w realizację projektów, które chciałyby usystematyzować i rozbudować swoje umiejętności w obszarze projektowania procesów biznesowych
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów projektowych

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia bedziesz w stanie:

 • Określać procesy planowania według PMI
 • Opisywać główne rezultaty procesów planowania
 • Opisywać główne komponenty planu realizacji projektu
 • Intensywnie korzystać ze struktury podziału pracy przy określaniu i zarządzaniu zakresem projektu
 • Rozumieć pojęcia i narzędzia stosowane w harmonogramowaniu projektu
 • Omawiać różne techniki stosowane w szacowaniu czasów trwania działań
 • Wyjaśniać zagadnienia związane ze strukturą podziału zasobów
 • Wyjaśniać, w jaki sposób struktura podziału zasobów wiąże się ze strukturą podziału pracy
 • Określać kluczową rolę struktury podziału zasobów w planowaniu projektu, szczególnie w szacowaniu
 • Wprowadzić pojęcia modeli szacowania oraz ich zastosowania
 • Omawiać model szacowania porównawczego
 • Omawiać model szacowania parametrycznego
 • Omawiać model szacowania oddolnego (wstępującego)
 • Szacować i kontrolować koszty projektu
 • Opracowywać etapowany budżet projektu
 • Wdrażać system zarządzania wartością wypracowaną w projekcie

 

Korzyści z udziału

 • Poznanie kluczowych narzędzi i technik w zarządzaniu zakresem, czasem i kosztami w projekcie
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim

Certyfikacja

Uczestnicy warsztatu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez MT&DC.

Nasze szkolenia przygotowują do zdobycia prestiżowych certyfikatów Project Management Institute (PMI)®.

Więcej o certyfikacji

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

To szkolenie daje możliwość wypracowania skutecznych metod harmonogramowania i kontrolowania przedsięwzięć poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi zarządzania projektami. Pozwala on skupić się na zarządzaniu ograniczeniami, z którymi stykamy się w każdym projekcie: limitami czasowymi, niedoborem zasobów ludzkich, materiałów, ograniczonym budżetem oraz narzuconymi specyfikacjami. Daje przy tym szansę poznania sprawdzonych sposobów radzenia sobie z tymi ograniczeniami nie dopuszczających do tego, by nałożone na nas limity ograniczały kreatywność czy innowacyjność.

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe zawierają scenariusze pomagające w doskonaleniu tych umiejętności, a rozwinięte instrumentarium zapewnia ich praktyczne zastosowanie. Materiał kursu obejmuje również szczegółowe materiały źródłowe poświęcone każdemu z modułów kursu.

Tematyka

1. Zarządzanie zakresem w projekcie

 • Definicja zarządzania zakresem w projekcie
 • Określanie procesów zarządzania zakresem w projekcie
 • Utworzenie struktury podziału pracy
 • Rola struktury podziału pracy w planowaniu projektu
 • Lista kontrolna wykorzystywana do tworzenia struktury podziału pracy

 

2. Zarządzanie czasem w projekcie

 • Definicja zarządzania czasem w projekcie
 • Określenie procesów zarządzania czasem w projekcie
 • Analiza diagramu sieciowego
 • Skracanie czasu trwania projektu
 • Podstawy tworzenia harmonogramu za pomocą metody łańcucha krytycznego
 • Poziomy i narzędzia harmonogramowania

3. Zarządzanie kosztami w projekcie

 • Definicja zarządzania kosztami w projekcie
 • Procesy zarządzania kosztami w projekcie
 • Terminologia związana z szacowaniem
 • Struktura podziału zasobów
 • Proces szacowania
 • Klasy oszacowań kosztowych i ich zastosowanie

4. Monitorowanie i kontrolowanie projektów

 • System monitorowania i kontroli
 • Procesy monitorowania i kontroli zakresu, czasu i kosztów
 • System zarządzania wartością wypracowaną do monitorowania i kontroli projektu
 • Przykładowe raporty z projektu

 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

  24

 • PDU`s

  24

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ