RiskPM - Project Risk Management (Zarządzanie ryzykiem w projekcie)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • osoby zaangażowane w realizację projektów, które chciałyby usystematyzować i rozbudować swoje umiejętności w obszarze zarządzania ryzykiem 
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów projektowych

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Używać praktycznego ośmiostopniowego procesu zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Rozpoznawać zagrożenia i szanse oraz oceniać ich względną wartość w projekcie
 • Kontrolować różne ryzyka stosując ograniczoną liczbę strategii
 • Przezwyciężać psychologiczne bariery zarządzania ryzykiem wykazywane przez interesariuszy i członków zespołu
 • Uwzględniać zagrożenia i szanse w planie kolejnego projektu

 

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne

 

Certyfikacja

Uczestnicy warsztatu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez MT&DC.

Nasze szkolenia przygotowują do zdobycia prestiżowych certyfikatów Project Management Institute (PMI)®.

Więcej o certyfikacji

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Zarządzanie projektami sprowadza się do zarządzania szansami. To zdolność wykorzystywania szans, zmniejszania zagrożeń i osiągania optymalnych rezultatów. Jakże często zarządzanie ryzykiem postrzega się jako reagowanie na coś, co już się wydarzyło, albo – co gorsze – jako działania nie przynoszące żadnych skutków. Nic bardziej błędnego. Ten kurs daje możliwość poznania zapobiegawczego sposobu podejścia do zagrożeń i szans. Podejścia opartego na jasnym rozumieniu wielkich możliwości, jakie dają zarówno jakościowe, jak i ilościowe metody zarządzania ryzykiem.

Kurs pozwala poznać nowe rozwiązania, które można stosować we własnych przedsięwzięciach. Uświadamia także następstwa i korzyści wynikające z prawidłowego zarządzania ryzykiem w projekcie.

 

Tematyka

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w projekcie

 • Definicja ryzyka i niepewności
 • Definicja zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu ryzykiem w projektach
 • Procesy zarządzania ryzykiem w projektach
 • Klasyfikacja ryzyka przy pomocy struktury podziału ryzyk (RBS)
 • Główne role i obowiązki związane z zarządzaniem ryzkiem w projekcie
 • Typow zawartość rejestru ryzyk

2. Planowanie zarządzania ryzykiem

 • Cel procesu planowania zarządzania ryzykiem
 • Główne elementy procesu planowania zarządzania ryzykiem
 • Rola planu zarządzania ryzykiem
 • Typowa zawartość planu zarządzania ryzykiem
 • Akceptacja ryzyka
 • Kluczowe czynniki sukcesu w planowaniu procesu zarządzania ryzykiem

3. Rozpoznawanie ryzyk

 • Cel realizowania procesu rozpoznawania ryzyk
 • Główne elementy procesu rozpoznawania ryzyk
 • Narzędzia i techniki procesu rozpoznawania ryzyk
 • Tworzenie skutecznego opisu ryzyka
 • Format opisów ryzyk i przykładowe opisy
 • Kluczowe czynniki sukcesu w procesie rozpoznawania ryzyk

4. Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk

 • Cel realizowania procesu przeprowadzania jakościowej analizy ryzyk
 • Główne elementy procesu przeprowadzania jakościowej analizy ryzyk
 • Model oceny punktowej prawdopodobieństwa i skutków
 • Zasady korzystania z macierzy prawdopodobieństwa i skutków
 • Przeprowadzanie oceny pilności ryzyk
 • Aktualizacje rejestru ryzyk
 • Kluczowe czynniki sukcesu w procesie przeprowadzania jakościowej analizy ryzyk

5. Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk

 • Cel realizowania procesu przeprowadzania ilościowej analizy ryzyk
 • Główne elementy procesu przeprowadzania ilościowej analizy ryzyk
 • Ilościowa analiza ryzyk i techniki modelowania (oczekiwana wartość pieniężna, drzewa decyzyjne, modelowanie)
 • Aktualizacje rejestru ryzyk
 • Kluczowe czynniki sukcesu w procesie przeprowadzania ilościowej analizy ryzyk

6. Planowanie reakcji na ryzyka

 • Cel realizowania procesu planowania reakcji na ryzyka
 • Główne elementy procesu planowania reakcji na ryzyka
 • Strategie reagowania na ryzyka niekorzystne (zagrożenia)
 • Przesunięcia zagrożeń w macierzy prawdopodobieństwa i skutków
 • Strategie reagowania na ryzyka korzystne (szanse)
 • Aktualizacje rejestru ryzyk
 • Kluczowe czynniki sukcesu w procesie planowania reakcji na ryzyka

7. Monitorowanie i kontrolowanie ryzyk

 • Cykl życia ryzyka
 • Cel realizowania procesu monitorowania i kontrolowania ryzyk
 • Główne elementy procesu monitorowania i kontrolowania ryzyk
 • Określanie terminów ponownej oceny ryzyka
 • Przekazywanie wiedzy o ryzyku
 • Kluczowe czynniki sukcesu w procesie monitorowania i kontrolowania ryzyk
   

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

  23

 • PDU`s

  23

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ