ComplexPM - Leading Complex Projects (Zarządzanie projektami złożonymi)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Odniesienie pojęć teorii złożoności do zarządzania projektami.
 • Ocena złożoności projektu.
 • Opracowanie założeń koncepcyjnych zarządzania projektami złożonymi.
 • Przygotowanie skutecznych i ekonomicznych planów komunikacji dla projektów złożonych.
 • Opracowanie strategii organizacyjnych dla projektów złożonych.
 • Wybór technik przywództwa odpowiednich dla stopnia złożoności projektu.
 • Wymiana najważniejszych doświadczeń z projektów zrealizowanych w różnych branżach.

Korzyści z udziału

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Projekty złożone są uzależnione od dynamicznego i zmiennego otoczenia projektu, a do tego składają się z wielu powiązanych elementów wchodzących ze sobą w nieliniową interakcję, co może skutkować nieoczekiwanymi konsekwencjami (patrz efekt motyla, zjawisko czarnego łabędzia albo teoria chaosu). Prowadzenie projektów złożonych wymaga nowego sposobu myślenia oraz nowego podejścia do stosowania znanych metod i narzędzi zarządzania projektami. Szkolenie „Zarządzanie projektami złożonymi” oferuje nowatorskie podejście do kompleksowej oceny złożoności projektu oraz stosowania najlepszych metod zapewniających sukces.

Tematyka

1. Zasady i pojęcia dotyczące złożoności
a. Zasady i pojęcia dotyczące złożoności – czym są?

 • Zdefiniuj system.
 • Opisz charakterystyki systemu.
 • Opisz kluczowe elementy systemów złożonych.
 • Zdefiniuj projekt złożony.
 • Wyjaśnij różnicę pomiędzy projektami skomplikowanymi a projektami złożonymi.
 • Przedyskutuj przykłady projektów złożonych z różnych branż przemysłu.

b. Zasady i pojęcia dotyczące złożoności – dlaczego są ważne?

 • Przedyskutuj, dlaczego złożone projekty tak często kończą się niepowodzeniem.
 • Opisz krytyczne czynniki sukcesu, niezbędne aby organizacje mogły dostarczać uwieńczone powodzeniem projekty złożone.
 • Przedyskutuj wymogi dotyczące zdolności, które są stawiane kierownikom projektów złożonych.
 • Opisz części składowe platformy programistycznej (Frameworku) do zarządzania projektami złożonymi.

2. Ocena i radzenie sobie ze złożonością projektów
a. Napotykanie złożoności projektów:

 • Opisz trzy kategorie dotyczące danego przypadku złożoności oraz powiązane z nim przyczyny.
 • Przedyskutuj platformę programistyczną “Cynefin”.

b. Ocena złożoności projektu

 • Określ, kiedy należy ocenić złożoność projektu.
 • Opisz proces oceny złożoności projektu.
 • Przedyskutuj przykłady posiadanych narzędzi do oceny złożoności projektu.
 • Oceń poziom złożoności projektu.
 • Zbuduj plan działania umożliwiającego zarządzanie złożonością.
 • Zarządzaj wykonaniem planów działania w procesie zarządzania złożonością.

3. Opracowanie projektu pod kątem złożoności
a. Komunikacja

 • Opisz, w jaki sposób źródła złożoności projektu i to, jak zarządzasz złożonością projektu wpływają na podejście do komunikacji.
 • Opisz, w jaki sposób należy podejść do komunikacji i przepływu informacji w warunkach niepewności.
 • Opisz, w jaki sposób używać formalnych i nieformalnych powiązań sieciowych w projektach złożonych, aby upewnić się, że komunikacja jest efektywna.
 • Opis style komunikacji przywódczej i w jaki sposób wpływają one na komunikację w projektach złożonych.
 • Użyj listy kontrolnej, aby zidentyfikować i odnieść się do ryzyk powiązanych z komunikacją w projektach złożonych.

b. W jaki sposób pielęgnować (wspierać) efektywne zespoły

 • Przedyskutuj, co muszą brać pod uwagę liderzy projektów złożonych, prowadząc dobór ludzi dla danego projektu.
 • Przedyskutuj, co liderzy projektów złożonych muszą brać pod uwagę, chcąc zbudować relację zaufania ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami.

c. Bierz pod uwagę kwestie kultury.

 • Opisz kulturę panującą w organizacji.
 • Opisz kulturę projektu.
 • Opisz granice kulturowe właściwe danej organizacji i projektowi.
 • Opisz kulturę właściwą międzynarodowym projektom.
 • Opisz kulturę właściwą kolejnym generacjom.
 • Przedyskutuj, w jaki sposób lider projektu złożonego powinien stawić czoła różnicom kulturowym.

4. Zarządzanie projektem i złożonością
a. Przegląd

 • Opisz właściwości zarządzania klasycznym projektem.
 • Opisz właściwości zarządzania projektem złożonym.

b. Wdrażanie zarządzania projektem zlożonym – najlepsze praktyki.

 • Przedyskutuj dobre rozwiązania praktyczne w procesie wdrażania zarządzania projektem złożonym.

5. Komentarze końcowe
a. Planowanie zastosowania działań opartych na osobistej ocenie

 • Zaprezentuj plan działania, ukazujący w jaki sposób zastosujesz wiedzę zdobytą w trakcie tego kursu w projekcie złożonym, prowadzonym przez twoją organizację.

b. Podsumowanie zakończonego modułu kursu i uwagi końcowe. Informacje zwrotne.
 

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  2 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte/Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

 • PDU`s

  16

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ