MP - Managing Projects (Zarządzanie projektami szkolenia)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • koordynatorzy oraz specjaliści zaangażowani w realizację projektów
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów 

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Doskonalić podstawowe umiejętności, pojęcia i techniki zarządzania projektami
 • Wiązać zamierzenia i cele projektu z jasno sprecyzowanymi i istotnymi potrzebami interesariuszy
 • Opracowywać strukturę podziału pracy
 • Wyznaczać realistyczne, mierzalne cele i dbać o uzyskiwanie korzystnych rezultatów
 • Szacować koszty i terminy projektu za pomocą prostych i sprawdzonych technik
 • Tworzyć niezawodny system kontroli i monitorowania projektu

Korzyści z udziału

 • Uzyskanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Zdobycie prestiżowego certyfikatu George Washington University
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne

Certyfikacja

Po zakończeniu tego szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje prestiżowy certyfikat George Washington University!

Więcej o certyfikacji

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

Opis

Szkolenie stanowi wizytówkę naszego programu edukacyjnego i jako taki otwiera drzwi do sprawniejszej realizacji przedsięwzięć. Następne kursy wschodzące w skład tego programu stwarzają możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na tym kursie i tym samym dalszego doskonalenia swych umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami.

Ten kompleksowy kurs wprowadzający pozwala dokładnie zrozumieć, na czym polegają metody zarządzania projektami, zdobyć praktyczne doświadczenie w stosowaniu sprawdzonych technik prowadzenia przedsięwzięć i odkryć wiele cennych, wszechstronnych narzędzi, które można od razu wykorzystać w celu zapewnienia skutecznej realizacji dowolnego projektu w dowolnej organizacji. 

Tematyka

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

 • a. Co to są projekty?
 • b. Dlaczego stosować metody zarządzania projektami?
 • c. Cykl życia projektu
 • d. Czynniki wpływające na projekt
 • e. Kluczowi interesariusze projektu
 • f. Grupy procesów zarządzania projektami
 • g. Obowiązki kierownika projektu

2. Rozpoczęcie projektu

 • a. Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla
 • b. Ocena potrzeb
 • c. Wybór projektów
 • Wskaźnik opłacalności
 • Wartość bieżąca i wartość bieżąca netto
 • d. Formułowanie celów zgodnie z zasadą SMART
 • Sprecyzowane (specific)
 • Mierzalne (measurable)
 • Akceptowalne (agreed to)
 • Realistyczne (realistic)
 • Terminowe (time-constrained)
 • e. Określanie wymagań
 • f. Karta projektu
 • g. Dokument wymagań projektu

3. Planowanie projektu

 • a. Planowanie zakresu
 • b. Struktura podziału pracy
 • c. Szacowanie
 • d. Planowanie harmonogramu
 • e. Diagramy sieciowe – metoda ścieżki krytycznej
 • f. Przyspieszanie terminów realizacji
 • g. Oprogramowanie wspomagające planowanie przedsięwzięć
 • h. Planowanie kosztów
 • i. Macierz obowiązków
 • j. Intensywność wykorzystania i bilansowanie zasobów
 • k. Planowanie zarządzania ryzykiem
 • l. Planowanie zamówień
 • m. Planowanie komunikacji i jakości

4. Realizacja projektu

 • a. Plany bazowe
 • b. Kształtowanie zespołu projektu
 • c. Organizacje i struktury zespołów
 • d. Zarządzanie zmianami
 • e. Zarządzanie ryzykiem
 • f. Sprawozdawczość wykonania
 • g. Rezerwy
 • h. Ocena i monitorowanie wykonania projektu
 • i. Wartość wypracowana
 • j. Koszty utopione

5. Zamknięcie projektu

 • a. Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta
 • b. Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów
 • c. Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie 
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie

Opinie

Świetne szkolenie w bardzo dobrych warunkach. Notatki i materiały na wysokim poziomie. Kontakt z Panem Urbanem jest nie tylko wielkim wydarzeniem pod kątem wiedzy ale również motywacyjnym.

Benedykt Ładoń UTC

Wspaniała atmosfera, korzystne zawodowo, angażujące emocjonalnie, doskonałe tłumaczenie, przyjemność w uczestnictwie.

Anna Lewicka-Pawlak Optizen Labs SA

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" jest zarejestrowanym znakiem certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

Punkty

 • CDU`s

  22.5

 • PDU`s

  22.5

 • CEU`s

  2.25

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie

 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych więcej >>

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych więcej >>

  WYŚLIJ
zarzadzanie-projektami