PortfelPM - Project Portfolio Management (Zarządzanie portfelem projektów)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • koordynatorzy oraz specjaliści zaangażowani w realizację projektów
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Rozumieć i wspierać formowanie strategii organizacji
 • Powiązać strategię firmy od strategii ogólnej po budowanie portfela z realizowanymi przedsięwzięciami
 • Zadbać o wiarygodność projektów poprzez dostosowanie ich do zamierzeń, celów i strategii organizacji
 • Określać i wdrażać odpowiednią strategię dla danego projektu
 • Sterować oczekiwaniami interesariuszy, aby zdobyć ich poparcie i utrzymać zgodność portfela i należących do niego projektów

Korzyści z udziału

 • Uzyskanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim

Certyfikacja

Uczestnicy warsztatu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez MT&DC.

Nasze szkolenia przygotowują do zdobycia prestiżowych certyfikatów Project Management Institute (PMI)®.

Więcej o certyfikacji

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

W ramach tego kursu przedstawiamy dogłębną analizę procesu formowania strategii z perspektywy zarządzania projektami i roli kierownika projektu. Mówimy o tym, jak powiązać przedsięwzięcie ze strategią organizacji, utrzymać zgodność strategii projektu ze strategią organizacji oraz sterować oczekiwaniami i interesami wszystkich, dla których ważne są wyniki uzyskane w projekcie.

Tematyka

1. Strategia organizacyjna w kontekście

 • a. Definicja strategii
 • b. Strategia jako sposób osiągania sukcesu organizacyjnego
 • c. Reorientacje paradygmatu i ich skutki – jak zmiany wpływają na strategię
 • d. Definicja portfela i zarządzania portfelem projektów
 • e. Model zarządzania portfelem
 • f.  Wyzwania i korzyści wynikajace z zarządzania portfelem projektów
 • g. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu portfelem projektów

2. Planowanie zarządzania portfelem projektów

 • a. Określenie etapów procesu planowania zarządzania portfelem projektów

3. Wybór projektu

 • a. Określenie elementów procesu wyboru projektów
 • Różne typy parametrów wykorzystywanych w  procesie wyboru projektów
 • Metody wyboru projektów
 • Zastosowanie porównań parami oraz modeli punktacji
 • Określanie kluczowych wskaźników ekonomicznych
 •  

4. Dostosowanie projektów do strategii

 • a. Zintegrowanie nowych projektów z istniejacym portfelem
 • b. Przeprowadzanie przegladu portfela projektów

5. Strategiczne zarządzanie projektami

 • a. Proces zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • Kluczowe role i odpowiedzialności w procesie zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • Rozpoznawanie wspierających zachowań kluczowych interesariuszy
 • Zrozumienie jak strategia biznesowa wpływa na konfigurację elementów zarządzania projektami
 • Strategie używane do tworzenia wyróżniających się projektów
 •  

 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  2 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte/Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

 • PDU`s

  16

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ