QPM - Quality for Project Managers (Zarządzanie jakością dla kierowników projektów)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów projektowych

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Wpleść zarządzanie jakością w projekcie we wszystkie etapy cyklu życia projektu
 • Korzystać z pięciostopniowej metody skutecznego planowania zarządzania jakością w projekcie
 • Korzystać z pięciostopniowej metody oceny i doskonalenia obecnego potencjału jakościowego organizacji, aby zapewnić zgodność przedsięwzięć z wymaganymi normami jakościowymi
 • Zapewnić sobie zadowolenie klienta dzięki monitorowaniu wyników za pomocą narzędzi kontroli jakości w projekcie
 • Stosować narzędzia i techniki zarządzania jakością w projekcie w „prawdziwych” sytuacjach związanych z kierowaniem przedsięwzięciami

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne

 

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Szkolenie Zarządzanie jakością dla kierowników projektu przedstawia z jednej strony zastosowanie zasad zarządzania jakością w odniesieniu do całości przedsięwzięcia, z drugiej zaś w odniesieniu do powstającego w nim wyrobu bądź usługi. Na pierwszy plan wysuwa się tu sedno zarządzania jakością oraz jego zasadniczy związek z sukcesem prowadzonej działalności. W centrum uwagi znajdują się narzędzia oraz najważniejsze zasady skutecznego zarządzania jakością, sprawdzające się w każdej organizacji, niezależnie od branży. Kurs przygotowuje kierownika projektu do tego, by stał się promotorem zarządzania jakością, pomagając tym samym zapewnić sukces przedsięwzięcia i całej firmy.

Tematyka

1. Zarządzanie jakością w projekcie

 • a. Co to jest jakość?
 • b. Jakość a potrójne ograniczenie
 • c. Na czym polega zarządzanie jakością w projekcie?
 • • Trzy procesy
 • • Miejsce w cyklu życia projektu
 • d. Ewolucja podejścia do zarządzania jakością
 • e. Myślenie systemowe
 • f. Koszt jakości
 • g. Formalne systemy zarządzania jakością

2. Planowanie jakości w projekcie

 • a. Co to jest planowanie jakości?
 • b. Planowanie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki
 • c. Interesariusze i klienci
 • • Rodzaje
 • • Znaczenie rozpoznawania
 • • Hierarchizacja
 • d. Wymagania jakościowe w projekcie
 • • Określanie wymagań
 • • Źródła wymagań
 • • Powszechnie występujące właściwości wymagań jakościowych
 • • Hierarchizacja wymagań jakościowych w projekcie
 • e. Normy jakości w projekcie
 • • Zgodność z regułą SMART
 • • Ocena porównawcza
 • f. Metoda rozwinięcia funkcji jakości
 • g. Rezultaty planowania jakości

3. Zapewnianie jakości w projekcie

 • a. Co to jest zapewnianie jakości?
 • b. Zapewnianie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki
 • c. Określanie działań zapewniania jakości
 • d. Badanie potencjału zapewniania jakości
 • • Analiza braków
 • • Schematy blokowe
 • • Analiza SWOT
 • e. Doskonalenie procesów
 • f. Działania zapewniania jakości a plan zarządzania jakością w projekcie
 • g. Audity jakości
 • h. Ścieżka jakości i ścieżka krytyczna
 • i. Zapewnianie jakości i kontrola zmian
 • j. Rezultaty zapewniania jakości

4. Kontrola jakości w projekcie

 • a. Co to jest kontrola jakości?
 • b. Główne aspekty planowania, zapewniania i kontroli jakości
 • c. Kontrola jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki
 • d. Głos klienta i głos procesu
 • e. Podejście „wystarczająco dobre”
 • f. Funkcja strat jakości Taguchiego
 • g. Innowacje skokowe a ciągłe doskonalenie
 • h. Cykl Deminga zaplanuj – wykonaj – sprawdź – działaj (PDCA)
 • i. Podstawowe narzędzia kontroli jakości
 • • Arkusze kontrolne
 • • Histogramy
 • • Diagramy Pareto
 • • Schematy blokowe
 • • Diagramy przyczynowo-skutkowe
 • • Diagrafy współzależności
 • • Diagramy rozproszenia
 • • Karty przebiegu
 • • Karty kontrolne
 • • Projektowanie eksperymentów
 • j. Działania kontroli jakości a plan zarządzania jakością w projekcie
 • k. Rezultaty kontroli jakości

5. Praktyka zarządzania jakością w projekcie
 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

  22.5

 • PDU`s

  22.5

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ