FMPM - Financial Management for Project Managers (Zarządzanie finansami dla kierowników projektów)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Bardziej skutecznie komunikować się z przedstawicielami działów księgowych i finansowych
 • Czytać, rozumieć i analizować dane finansowe i księgowe
 • Wzbogacić proces harmonogramowania oraz kontroli kosztów o dodatkowe wskaźniki i narzędzia finansowe
 • Zmniejszać ryzyka finansowe projektu
 • Stworzyć i wdrożyć narzędzia służące porównaniu wyników finansowych różnych projektów 

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne  

 

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Zarządzanie projektami to w znacznej mierze zarządzanie finansami danego przedsięwzięcia. Dla osoby odpowiedzialnej za całość działań w projekcie ważne są nie tylko zrozumienie i właściwa interpretacja danych finansowych, lecz także biegłe stosowanie technik zarządzania finansami. Ten kurs jest do tego stopnia wypełniony istotnymi zagadnieniami, że jego uczestnicy mówią o nim często „MBA w pigułce. Bardzo pochlebnie wypowiadają się o nim nawet osoby, które od dawna posiadają dyplom MBA.

Uczestnicy mają okazję poznać popularne narzędzia analizy finansowej w kontekście otoczenia projektu. Wiążą one kierowanie przedsięwzięciem z szerszymi celami strategicznymi organizacji. Ćwiczenia odnoszące się do specyfiki projektów umożliwiają zastosowanie tych sprawdzonych narzędzi i technik. Pozwala to przekonać się, w jaki sposób finanse często wpływają na decyzje podejmowane na poziomie organizacji oraz na ocenę wyników w przedsięwzięciu. Szkolenie uczy również, jak decyzje operacyjne dotyczące cen, warunków umów i zarządzania aktywami bezpośrednio i w istotnym stopniu wpływają na kondycję finansową organizacji.

Ważne! Szkolenie dostępne jedynie w formule zamkniętej.

Tematyka

1. Podstawy finansów

 • a. Podstawowe pojęcia z dziedziny rachunkowości finansowej
 • b. Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości
 • c. Czytanie i rozumienie sprawozdań finansowych
 • d. Analiza finansowa
 • e. Rachunkowość zarządcza
 • f. Kwestie uwzględniane w ramach analizy ekonomiczno-finansowej
 • g. Relacja kosztów do przychodów
 • h. Wskaźniki zyskowności
 • Stopa zwrotu ze sprzedaży (ROS)
 • Stopa zwrotu z aktywów (ROA) / Ekonomiczna wartość dodana (EVA)
 • Stopa zwrotu z kapitału (ROE)
 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 • i. Wartość pieniądza w czasie
 • j. Zdyskontowane przepływy pieniężne
 • k. Koszty bezpośrednie i pośrednie
 • l. Koszty stałe, zmienne i mieszane
 • m. Analiza progu rentowności

2. Zyskowność kontraktu – wyznaczanie cen

 • a. Strategie i taktyki wyznaczania cen
 • b. Planowanie zysków
 • c. Szacowanie kosztów
 • d. Wyznaczanie cen na podstawie kosztów
 • e. Wyznaczanie cen na podstawie rynku
 • f. Wyznaczanie cen na podstawie wartości
 • g. Docelowy zysk
 • Struktura rynku
 • Przyszłe zlecenia
 • Ryzyko
 • Wskaźnik Z-score

3. Zarządzanie aktywami – najważniejsza jest gotówka

 • a. Środki pieniężne
 • b. Rozkład przepływów pieniężnych w czasie
 • c. Należności
 • d. Zapasy
 • e. Rzeczowy majątek trwały
 • f. Uznawanie przychodu
 • g. Ustalenia dotyczące sposobu finansowania

4. Warunki kontraktów – najlepsze wzorce

 • a. Wartość, koszt i ryzyko
 • b. Warunki kontraktów przyjazne dla dostawcy (sprzedającego)
 • c. Niekorzystne warunki kontraktów
 • d. Oceniane wskaźniki

5. Szacowanie kosztów – co się najlepiej sprawdza?

 • a. Metody szacowania kosztów
 • b. Planowanie i harmonogramowanie
 • c. Rozsądne korzystanie z danych archiwalnych
 • d. Krzywe doświadczeń
 • e. Związki między szacowaniem kosztów a wyznaczaniem cen

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

  22.5

 • PDU`s

  22.5

 • CEU`s

  2.25

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ