VSM - Vendors Selection & Management (Wybór i zarządzanie dostawcami)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • osoby zaangażowane w realizację projektów, które chciałyby usystematyzować i rozbudować swoje umiejętności w obszarze zarządzania dostawcami
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów 

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Określać i oceniać ilościowo czynniki pomagające dobrać najodpowiedniejszą relację z dostawcą
 • Przeprowadzać analizę produkcji samodzielnej lub zleconej
 • Przeprowadzać badania rynkowe mające na celu ustalenie właściwego dostawcy
 • Ustalać odpowiedni typ kontraktu zwiększający prawdopodobieństwo sukcesu
 • Negocjować i opracowywać kontrakt w celu stworzenia relacji dającej obopólne korzyści

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne  

 

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Ustalenie, kiedy należy skorzystać z dostawcy oraz jak skutecznie wybrać najwłaściwszego dostawcę może decydować o sukcesie lub porażce nawet najlepiej zaplanowanego projektu. Kurs obejmuje wiedzę, którą powinni posiadać kierownicy projektu chcący zachować wpływ na proces zawierania kontraktów i doprowadzać do kreowania skuteczniejszej, długofalowej oraz nastawionej na obustronne korzyści relacji z „partnerami” mającymi odpowiednie kwalifikacje.

Tematyka

1. Odpowiednie wymagania: potrzeby biznesowe

 • a. Opracowywanie, analiza i informowanie o wymaganiach
 • b. Rozpoznanie i zaangażowanie interesariuszy
 • c. Decyzja dotycząca produkcji samodzielnej lub zleconej
 • d. Strategia realizacji zamówień

2. Odpowiednie relacje: typy relacji handlowych

 • a. Uwzględnienie ryzyka
 • b. Konkurencyjne relacje rynkowe
 • c. Relacje oparte na kontraktach partnerskich
 • d. Formalne alianse handlowe
 • e. Model relacji z dostawcami

3. Odpowiedni partner: proces wyboru najlepszego dostawcy

 • a. Proces poprzedzający zebranie ofert
 • b. Proces zbierania ofert
 • c. Proces zawierania kontraktu

4. Odpowiedni partner: wyszukiwanie kompetentnych dostawców

 • a. Warunki znalezienia odpowiedniego partnera
 • b. Cechy odpowiedniego partnera
 • c. Gdzie szukać potencjalnych partnerów
 • d. Cechy skutecznych relacji

5. Odpowiedni kontrakt: typy kontraktów

 • a. Uwzględnienie ryzyka
 • b. Stała kwota
 • c. Zwrot kosztów powiększony o stałą premię
 • d. Rozliczenie kosztów czasu (robocizny) i materiałów
 • Mechanizmy motywacyjne oparte wyłącznie na kosztach
 • Zróżnicowane mechanizmy motywacyjne

6. Odpowiedni kontrakt: umowy ramowe

 • a. Warunki
 • b. Typy umów ramowych
 • c. Cechy wspólne umów ramowych
 • d. Specyficzne wymagania umów ramowych
 • e. Uwzględnienie aspektu czasu

7. Odpowiednia relacja: negocjowanie i ostateczne warunki

 • a. Relacja między negocjacjami a potrzebą biznesową
 • b. Etapy procesu negocjacyjnego
 • c. Warunki sprzyjające uzyskiwaniu długofalowych korzyści przez obie strony

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie  

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

  22.5

 • PDU`s

  22.5

 • CEU`s

  2.25

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ