NegoPM - Negotiation Skills for Project Managers (Umiejętności negocjacyjne dla kierowników projektów)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • doświadczeni kierownicy projektów
 • liderzy zespołów projektowych

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Skutecznie wykorzystywać konkurencyjną i partnerską strategię negocjacyjną
 • Uratować negocjacje, które zabrnęły w ślepą uliczkę za pomocą strategii przełamania
 • Dopasować własny styl negocjacyjny do preferencji partnera negocjacyjnego
 • Minimalizować wpływ emocji i skupiać się na poszukiwaniu porozumienia
 • Stosować umiejętności negocjacyjne w celu osiągania efektywnych wyników kosztowych i harmonogramowych
 • Planować strategie skutecznego rozwoju i zarządzania relacjami partnerskimi, które mają kluczowe znaczenie dla danego projektu 

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne

 

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Umiejętność negocjowania ma nieocenione znaczenie dla wszystkich kierowników projektu. Negocjują oni nie tylko warunki umów z dostawcami i wykonawcami, ale także przez cały cykl życia projektu muszą skutecznie negocjować z interesariuszami, klientami i członkami swych zespołów. Ten wysoce interaktywny kurs obejmuje swym zakresem dynamikę, procesy oraz techniki związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi sytuacjami, w których kierownicy projektu muszą stosować umiejętność negocjowania.

Tematyka

1. Negocjowanie w warunkach projektu

 • a. Analiza interesariuszy
 • b. Metody negocjowania z kluczowymi interesariuszami
 • c. Negocjowanie a potrójne ograniczenie
 • d. Problemy pojawiające się na różnych etapach cyklu życia projektu

2. Naturalne tendencje w negocjowaniu

 • a. Negocjowanie przez pryzmat zajmowanego stanowiska
 • b. Przekształcanie celów
 • c. Utrata zaufania
 • d. Potrzeba wygrania
 • e. Reakcje emocjonalne

3. Ustalanie najlepszej alternatywy dla wynegocjowanego porozumienia (BATNA)

 • a. Określanie BATNY
 • b. Ustalenie potrzeby negocjowania
 • c. Wzmacnianie BATNY
 • d. Wykorzystywanie BATNY
 • e. BATNA partnera negocjacyjnego

4. Dwie podstawowe szkoły negocjowania

 • a. Strategia konkurencyjna
 • b. Strategia partnerska
 • c. Co trzeba uwzględnić wybierając strategię

5. Negocjacje konkurencyjne

 • a. Określanie zagadnień podstawowych i drugorzędnych
 • b. Określanie warunków progowych (maksymalnych i minimalnych)
 • c. Ustalanie zakresu konfliktu
 • d. Ocena zakresu negocjacyjnego

6. Rozumienie i kształtowanie własnego stylu negocjacyjnego

 • a. Wskaźnik Typów Myers-Briggs a styl komunikowania się
 • b. Preferencje i styl wynikające z osobowości
 • c. Współpraca przez pryzmat teorii temperamentu

7. Negocjacje partnerskie: osiąganie obustronnych korzyści poprzez poznawanie różnic

 • a. Wyjaśnianie obszarów interesów
 • b. Wypracowanie dostępnych opcji
 • c. Ustalanie kryteriów

8. Negocjowanie w ramach zespołu

 • a. Określanie obszarów interesów
 • b. Definiowanie procesu
 • c. Określanie ról

 

9. Negocjowanie pomiędzy zespołami

 • a. Ustalanie sposobu podejścia
 • b. Monitorowanie dialogu
 • c. Wyjaśnianie wszystkich obszarów interesów

10. Przygotowania do negocjacji we własnym projekcie

 • a. Analiza sytuacji
 • b. Przewidywanie sytuacji partnera negocjacyjnego

11. Konflikty w negocjacjach

 • a. Wnioski wynikające ze Wskaźnika Typów Myers-Briggs
 • b. Kolejność mocnych stron w miarę narastania

12. Strategie przełamania pozwalające ominąć „nie” w negocjacjach

 • a. Sterowanie emocjami
 • b. Kiedy i dlaczego reagować, a kiedy powstrzymywać się od reakcji
 • c. Jak zbudować „złoty most”
 • d. Uświadamianie a eskalacja

13. Ugruntowanie i rozwój nowo zdobytych umiejętności

a. Własny Plan Rozwoju Zawodowego
b. Inne użyteczne strategie osiągania celów długoterminowych
 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Opinie

Szkolenie jest dobrze zorganizowane pod względem tempa, zawartości merytorycznej oraz elementów/przerywników -jak opowieści z doświadczenia oraz quiz na utrwalenie wiedzy.

Widać że trener ma dużą wiedzę praktyczną co sprawia że ufa się jego informacjom.

Andrzej Gocławski, Ericpol

Szkolenie i trener zaskoczyli w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Bardzo dużo praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, na których uczyliśmy się praktycznego rozwiązywania problemów podczas negocjacji.

Strzępa Jadwiga, ABB

Szkolnie spłenia oczekiwania, szczególnie poprzez ilość ćwiczeń i casów przerobionych w czasie szkolenia.

Mieliśmy okazję uczyć się poprzez ćwiczenia i przykłady.

Joanna Watycha, ABB

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

  24

 • PDU`s

  24

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ