AIPM - Artificial Intelligence: Implications for Project Management (Sztuczna Inteligencja: Implikacje w zarządzaniu projektami)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie dedykowane jest osobom, które:

 • prowadzą, koordynują, zarządzają lub wnoszą inny wkład w zespół zarządzający projektem
 • posiadają średni lub zaawansowany poziom doświadczenia w zarządzaniu projektami
 • są członkami struktur budujących ramy zarządzania projektem w obrębie organizacji
 • są odpowiedzialni i rozliczani za podejmowanie decyzji o inwestowaniu w zdolności organizacji do zarządzania projektami

Kurs ten nie jest przeznaczony dla:

 • osób, które przygotowują sie do zawodowej certyfikacji PMI, takiej jak egzaminy PMI-RMP, PMI-SP, itp.

Cele szkolenia

 • Dyskusja na temat obecnych i potencjalnych zastosowań AI w zarządzaniu projektami.
 • Analiza PMTQ (zdolność do zaadaptowania, zarządzania i zintegorowania technologii towarzyszących realizowanemu projektowi) w obrębie twojej organizacji oraz zidentyfikować możliwości uzyskania jej poprawy.
 • Identyfikacja dobrych praktyk, aby uzyskać od twoich zespołów to, co najlepsze, niezależnie od tego, czy tworzą je ludzie czy maszyny.
 • Przedstawienie kluczowych umiejętności, kompetencji i sposobów myślenia, niezbędnych by wykorzystać w pełni zalety AI w zarządzaniu projektami.
 • Pokonywanie wyzwań na drodze udanego wdrożenia AI w zarządzanie projektami.
 • Przedyskutowanie stopnia ważności konkretnych danych.
 • Dokonanie przeglądu przykładów narzędzi AI.
 • Zastosowanie strukturalnego podejścia pod kątem oceny i pozyskania narzędzi AI.
 • Rozwinięcie strategii wdrożenia narzędzi AI w twoim projekcie lub organizacji.
 • Przedyskutowanie wziętych z życia biznesowych przypadków użycia w pracy AI i podzielenie się wyciągniętymi wnioskami.

Korzyści z udziału

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • zdobędziesz zdolność rozróżnienia pomiędzy AI1, ML , NN a  DL.

Będziesz umieć wyjaśnić:

 • czym jest faktycznie AI.
 • cykl rozwoju życia AI.
 • kluczowe role i zakres odpowiedzialności związanych z cyklem rozwoju życia AI.
 • uzyskać to, co najlepsze od własnego zespołu, niezależnie od tego, czy tworzą go ludzie czy też maszyny.
 • wybrać właściwych ludzi (pod kątem umiejętności i sposobu myślenia), aby móc w pełni korzystać z AI1 i innych nowo powstających technologii w zakresie zarządzania projektami.

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Artificial Intelligence (AI) - Sztuczna inteligencja zmienia nie tylko rodzaj projektów, które są realizowane, ale również sposób zarządzania nimi. Osoby związane zawodowo z zarządzaniem projektami oceniają, że wśród projektów, którymi zarządzają współczynnik zastosowania AI w ciągu najbliższych trzech lat wzrośnie z 23 do 37 procent. Zwrot z inwestycji w takie rozwiazania może być istotny, ponieważ technologie AI już w obecnej chwili mają wkład w osiąganie wyższej produktywności i jakości. Gartner przepowiada, że do 2021 roku sztuczna inteligencja - AI - wypracuje 2,9 bilionów dolarów wyrażonych wartością biznesową oraz wydajnością pracy osób zatrudnionych w skali globalnej. W dzisiejszej, coraz bardziej wysyconej projetami ekonomii, organizacje, które cechuje najbardziej przyszłościowe myślenie wiedzą, że ich strategia uzależniona jest obecnie od tego, na ile dobrze są w stanie realizować projekty, a wyścig ku mistrzowskiemu opanowaniu AI nierzadko wpisuje się w te działania. Podsumowując, AI stanowi przyszłość zarządzania projektami. Czy jesteście do niej przygotowani?

Ten kurs zawiera szereg wziętych z życia przypadków biznesowych, dotyczących użycia AI w pracy nad zarządzaniem projektami. W przebiegu kursu wyjaśnimy, w jaki sposób AI jest nakierowana na uzyskanie zmian w praktykach zarządzania projektem, jakie przeszkody musimy pokonać i w jaki sposób kierownicy projektów mogą przygotować się do tego, aby być właściwymi osobami na właściwym miejscu w całkowicie zintegrowanym, zautomatyzowanym i przewidywalnym świecie zarządzania projektami. Podczas kursu postaramy się przerzucić pomost pomiędzy technologią AI a metodologią zarządzania projektami, jak również podejściem do rozwoju i procesów zarządzania projektem.

Tematyka

Wprowadzenie

 • Mapa kursu
 • “Oprowadzenie” po strukturze kursu
 • Zarządzanie kursem
 • Cele kursu
 • Metody prowadzenia szkolenia
 • Podstawowe zasady kursu
 • Ikony

Moduł 1: AI w zarządzaniu projektami

 • Zdefiniowanie własnymi słowami pojęcia sztucznej inteligencji - AI.
 • Przedyskutowanie zastosowania AI w organizacjach.
 • Opisanie ewolucji zarządzania projektami.
 • Przedyskutowanie zagadnienia uczenia maszyn.
 • Przedyskutowanie narzędzia stosowanego w uczeniu maszyn.
 • Przedyskutowanie przewidywanej ewolucji AI w zarządaniu projektem.
 • Przeanalizowanie przypadku biznesowego obejmującego wkomponowanie AI w zarządzanie projektem.
 • Zdefiniowanie PMTQ3 (zdolności do zaadaptowania, zarządzania i zintegorowania technologii towarzyszących realizowanemu projektowi).
 • Ocena własnego PMQT3.
 • Rozwinięcie planu działania, umożliwiającego ulepszenie własnego PMQT3.

Moduł 2: Dane i AI

 • Opisanie roli danych w aplikacjach AI.
 • Przedyskutowanie charakterystyk danych niezbędnych w aplikacjacjach AI w zarządzaniu projektem.
 • Utworzenie mapy drogowej używanej do przygotowywania danych.

Moduł 3: Wzorcowe narzędzia AI do zarządzania projektem

 • Identyfikacja, które aktywności w obrębie zarządzania projektami mogą zostać zastąpione przez narzędzia AI.
 • Zgłębienie zastosowań AI w fazie początkowej (w inicjowaniu).
 • Zgłębienie zastosowań AI w planowaniu.
 • Zgłębienie zastosowań AI w wykonaniu.
 • Zgłębienie zastosowań AI w monitorowaniu i kontroli.
 • Zgłębienie zastosowań AI w fazie końcowej .
 • Zgłębienie zastosowań AI we wdrożeniach zwinnych (agile).
 • Zgłębienie zastosowań AI w komunikacji i podejmowaniu decyzji.
 • Zgłębienie zastosowań AI w zarządzaniu portfelem.

Moduł 4: Pozyskiwanie narzędzi AI do zarządzania projektami

 • Przedyskutowanie cyklu życiu procesu akwizycji dla narzędzi AI do zarządzania projektem.
 • Tworzenie strategii implementacji narzędzi AI w zarządzania projektami
 • Tworzenie planu implementacji narzędzi AI w zarządzania projektami.

Moduł 5: Przyszłość narzędzi AI Tools służących do zarządzania projektami.

 • Przedyskutowanie wyzwań natury etycznej dotyczących zastosowania AI w zarządzaniu projektem.
 • Przedyskutowanie wyzwań z zakresu prawa, związanych z AI w zarządzaniu projektem.
 • Przedyskutowanie wpływu AI zastosowanej w zarządzaniu projektami na kierownika projektu oraz zadania i zakres odpowiedzialności w zespole zarządzania projektem.
 • Zbadanie postępu w przyszłości dla narzędzia AI1 stosowanego w zarządzaniu projektem.

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte/Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

 • PDU`s

  22,5

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

  Formularz zgłoszeniowy

  Zapytaj o szkolenie
  • Dział sprzedaży

  • Wyślij pytanie

   Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

    Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

   WYŚLIJ
  • Zapytaj o cenę

   Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

    Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

   WYŚLIJ