EssentialsRM - Project Risk Management Essentials (Podstawy zarządzania ryzkiem w projektach)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • osóby zaangażowane w realizację projektów, które chciałyby usystematyzować i rozbudować swoje umiejętności w obszarze zarządzania ryzykiem
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów projektowych

Cele szkolenia

Kończąc ten kurs będziesz w stanie:

 • przedyskutować podstawowe założenia procesów zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • przedyskutować plan zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • zidentyfikować ryzyka w projekcie,
 • przeanalizować ryzyka w projekcie,
 • rozwinąć efektywny plan odpowiedzi na ryzyka w projekcie,
 • wdrożyć odpowiednie działania dotyczące ryzyk w projekcie,
 • monitorować i kontrolować ryzyka w projekcie,
 • zapewnić zastosowanie w praktyce narzędzi, technik i wiedzy, uzyskanych na bazie studiów przypadków oraz ćwiczeń,
 • podzielić się najważniejszymi lekcjami wyciągniętymi z projektów dotyczących różnych gałęzi przemysłu.

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Ten jednodniowy kurs kładzie nacisk na to, jak żywotne znaczenie dla projektu ma efektywne zarządzanie ryzykiem. W trakcie kursu będziemy tworzyć modele obrazujące wagę zastosowania konkretnych narzędzi i technik zwiększających przewidywalność przebiegu projektu poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem. Kurs koncentruje się na proaktywnym podejściu do zarządzania ryzykami poprzez tworzenie dla danego projektu systemu wczesnego ostrzegania. Zakres kursu dostarcza także podstawowej wiedzy i umiejętności jej wdrożenia, niezbędnych do korzystania z narzędzi i technik i zarządzania ryzykiem w projekcie.

Tematyka

Część 1: Zasady i koncepcje zarządzania ryzykiem w projekcie
Kończąc tę część kursu będziesz w stanie:

 • zdefiniować ryzyko, niepewność i kwestie problematyczne,
 • zdefiniować sposób zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • sporządzić listę procesów zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • wyjaśnić interakcje pomiędzy procesami zarządzanie ryzykiem w projekcie a cyklem życia projektu.


Część 2: Zarządzanie planowaniem ryzyka

Kończąc tę część kursu będziesz w stanie:

 • stworzyć listę typowych składowych „Planu zarządzania ryzykiem”,
 • przedyskutować kluczowe role i zakresy odpowiedzialności związane z zarządzaniem ryzykiem w projekcie,
 • opisać strukturę podziału ryzyka
 • sporządzić listę typowych składowych rejestru ryzyka.


Część 3: Identyfikowanie (rozpoznawanie) ryzyk

Kończąc tę część kursu będziesz w stanie:

 • przedyskutować powszechnie stosowane narzędzia służące do identyfikacji ryzyk
 • rozpoznać ryzyka, używając powszechnie stosowanych narzędzi ich identyfikacji
 • napisać efektywne oświadczenie o ryzyku.


Część 4: Wykonanie jakościowej analizy ryzyka
Kończąc tę część kursu będziesz w stanie:

 • przedyskutować miary punktacji ryzyka pod kątem jego prawdopodobieństwa i wpływu (oddziaływania),
 • podać przykłady wytycznych, dotyczących punktacji pod kątem prawdopodobieństwa i wpływu,
 • przedyskutować matrycę oszacowania ryzyka oraz prawdopodobieństwa i wpływu,
 • ustalić priorytetowe ryzyka, używając macierzy prawdopodobieństwa i wpływu.


Część 5: Odpowiedź na planowanie ryzyka

Kończąc tę część będziesz w stanie:

 • opisać strategie odpowiedzi na negatywne i pozytywne ryzyka,
 • wypracować plan odpowiedzi (reagowania) na negatywne i pozytywne ryzyka,
 • zintegrować plany odpowiedzi na ryzyka z planem zarządzania projektem.


Część 6: Zastosowanie odpowiedzi na ryzyko i kontroli ryzyk
Kończąc tę część będziesz w stanie:

 • ustanowić system wczesnego ostrzegania
 • wyjaśnić cykl życia ryzyka.

 

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  1 dzień
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte/Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

 • PDU`s

  8

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ