EssentialsPM - Project Management Essentials (Podstawy zarządzania projektami)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów
 • koordynatorzy oraz specjaliści zaangażowani w realizację projektów
 • członkowie zespołów projektowych
 • liderzy zespołów 

Cele szkolenia

 

 • Omówienie podstaw zarządzania projektami
 • Omówienie głównych ról i obowiązków w ramach zarządzania projektem
 • Umożliwienie zastosowania narzędzi, technik i wiedzy o zarządzaniu projektami w ramach analiz przypadków i ćwiczeń
 • Przekazanie najważniejszych wniosków z aktualnych projektów

 

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie dwujęzycznych materiałów szkoleniowych wzbogaconych o dodatkowe teksty referencyjne

 

Certyfikacja

Uczestnicy warsztatu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez MT&DC jako PMI® Global Registered Provider.

Nasze szkolenia przygotowują do zdobycia prestiżowych certyfikatów Project Management Institute (PMI)®.

Więcej o certyfikacji

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

Opis

Szkolenie stanowi wizytówkę naszego programu edukacyjnego i jako taki otwiera drzwi do sprawniejszej realizacji przedsięwzięć. Następne kursy wschodzące w skład tego programu stwarzają możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na tym kursie i tym samym dalszego doskonalenia swych umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami.

Ten kompleksowy kurs wprowadzający pozwala dokładnie zrozumieć, na czym polegają metody zarządzania projektami, zdobyć praktyczne doświadczenie w stosowaniu sprawdzonych technik prowadzenia przedsięwzięć i odkryć wiele cennych, wszechstronnych narzędzi, które można od razu wykorzystać w celu zapewnienia skutecznej realizacji dowolnego projektu w dowolnej organizacji. 

Tematyka

Moduł 1. Założenia koncepcyjne zarządzania projektami

 • Zdefiniowanie projektu, programu i portfela
 • Zdefiniowanie zarządzania projektami, zarządzania programami i zarządzania portfelem
 • Zdefiniowanie cyklu życia projektu oraz cykl użycia zarządzania projektem
 • Omówienie różnych rodzajów struktur organizacyjnych

Moduł 2: Etap rozpoznania

 • Opracowanie uzasadnienia biznesowego projektu
 • Przygotowanie planu zarządzania relacjami z interesariuszami
 • Opracowanie planu zarządzania ryzykiem
 • Rozpoznawanie ryzyk

Moduł 3: Etap selekcji

 • Zastosowanie podstawowych koncepcji i narzędzi oceny oraz wyboru opcji alternatywnych
 • Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedziny szacowania
 • Opracowanie harmonogram poziomu 1

Moduł 4: Etap precyzowania

 • Opracowanie struktury podziału pracy
 • Sporządzenie harmonogramu projektu
 • Przeprowadzenie analizy diagramu sieciowego
 • Planowanie reakcji na ryzyka
 • Stworzenie wiarygodnego systemu monitorowania i kontrolowania projektu

Moduł 5: Etap realizacji

 • Monitorowanie i kontrolowanie ryzyk
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Opracowanie planu zarządzania zamówieniami

Moduł 6: Etap wstępnej eksploatacji

 • Omówienie ocen poprojektowych


 

 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie 
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie

Opinie

Świetne szkolenie w bardzo dobrych warunkach. Notatki i materiały na wysokim poziomie. Kontakt z Panem Urbanem jest nie tylko wielkim wydarzeniem pod kątem wiedzy ale również motywacyjnym.

Benedykt Ładoń UTC

Wspaniała atmosfera, korzystne zawodowo, angażujące emocjonalnie, doskonałe tłumaczenie, przyjemność w uczestnictwie.

Anna Lewicka-Pawlak Optizen Labs SA

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

Punkty

 • CDU`s

 • PDU`s

  23

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie

 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ