PMP® Prep - PMP® Boot Camp Preparation Course

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • kierownicy projektów, którzy pragną potwierdzić swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami
 • osoby przygotowujące się do egzaminów PMP® oraz CAPM®

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Rozpoznawać różne typy pytań egzaminacyjnych PMP® oraz stosować strategie umożliwiające udzielanie poprawnych odpowiedzi
 • Orientować się w tematach sprawdzanych na egzaminie, ale nieopisanych w PMBOK® Guide
 • Wyłapać w swojej wiedzy luki na temat zarządzania projektami, które mogłyby pogorszyć wynik egzaminu
 • Stworzyć i wcielić w życie własną strategię rozwiązywania testów
 • Odświeżyć najważniejsze zagadnienia omówione w PMBOK® Guide w kontekście dzieięciu obszarów wiedzy z zarządzania projektami
 • Analizować i odpowiadać na najtrudniejsze pytania egzaminacyjne oraz szybko orientować się w pytaniach sytuacyjnych, do których z pozoru pasuje więcej niż jedna odpowiedź
   

 

Korzyści z udziału

 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Otrzymanie materiałów szkoleniowych wraz z testami

Certyfikacja

Uczestnicy warsztatu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez MT&DC.

Nasze szkolenia przygotowują do zdobycia prestiżowych certyfikatów Project Management Institute (PMI)®.

Więcej o certyfikacji

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Prowadzona przez Project Management Institute (PMI)® certyfikacja zawodowych kierowników projektu - Project Management Professional (PMP)® potwierdza doskonałe opanowanie najważniejszych umiejętności i wiedzy w dziedzinie zarządzania projektami. Aby uzyskać certyfikat PMP®, trzeba wykazać się nie tylko doświadczeniem w zarządzaniu projektami, ale także zdać rygorystyczny egzamin. Egzamin ten składa się z 200 pytań obejmujących pięć grup procesów i dziesięć obszarów wiedzy zarządzania projektami opisanych w opublikowanym przez Project Management Institute kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK® Guide).

Kurs składa się z wykładów, ćwiczeń, gier, lektur, zadań domowych oraz intensywnej pracy z modelowymi pytaniami egzaminacyjnymi. Oprócz specjalnie przygotowanych gier i zadań, kurs obejmuje ćwiczenia i techniki, które z założenia mają zwiększać i utrwalać wiedzę niezbędną do zdania egzaminu.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE (w wersji elektronicznej):

 • Slajdy wykorzystywane przez trenera podczas zajęć
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge Seventh Edition (PMBOK® Guide), Project Management Institute, 2021 (wersja papierowa)
 • Krótkie powtórzeniowe materiały video, teksty źródłowe, pigułki wiedzy pomocne przy przygotowaniu do egzaminu, ćwiczenia, learning checks, listy kontrolne dotyczące realizacji projektu, współpracy w zespole itp.
 • Pytania testowe (ponad 1000 pytań) oraz próbny egzamin w wersji elektronicznej

Szkolenie jest prowadzone w języku angielskim.

Tematyka

1. Zarządzanie integracją projektu

 • a. Tworzenie karty projektu
 • b. Tworzenie wstępnej deklaracji zakresu projektu
 • c. Opracowanie planu kierowania projektem
 • d. Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
 • e. Monitorowanie i kontrola prac projektu
 • f. Zintegrowana kontrola zmian
 • g. Zamknięcie projektu

2. Zarządzanie zakresem projektu

 • a. Planowanie zakresu
 • b. Precyzowanie zakresu
 • c. Tworzenie struktury podziału pracy
 • d. Weryfikacja zakresu
 • e. Kontrola zakresu

3. Zarządzanie jakością w projekcie

 • a. Planowanie jakości
 • b. Przeprowadzanie zapewniania jakości
 • c. Przeprowadzanie kontroli jakości

4. Zarządzanie harmonogramem w projekcie

 • a. Określanie działań
 • b. Określanie kolejności działań
 • c. Szacowanie zasobów działań
 • d. Szacowanie czasu trwania działań
 • e. Tworzenie harmonogramu
 • f. Kontrola harmonogramu

5. Zarządzanie kosztami w projekcie

 • a. Szacowanie kosztów
 • b. Budżetowanie kosztów
 • c. Kontrola kosztów
 • d. Wartość wypracowana

6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • a. Planowanie
 • b. Identyfikacja
 • c. Analiza jakościowa
 • d. Analiza ilościowa
 • e. Planowanie reakcji
 • f. Monitorowanie i kontrola ryzyka

7. Zarządzanie zasobami w projekcie

 • a. Planowanie zasobów ludzkich
 • b. Pozyskiwanie zespołu projektu
 • c. Kształtowanie zespołu projektu
 • d. Kierowanie zespołem projektu

8. Zarządzanie zamówieniami w projekcie

 • a. Planowanie zakupów i przejęć
 • b. Planowanie kontraktów
 • c. Zbieranie odpowiedzi dostawców
 • d. Wybór dostawców
 • e. Administracja kontraktem
 • f. Zamknięcie kontraktów

9. Zarządzanie komunikacją w projekcie

 • a. Planowanie komunikacji
 • b. Dystrybucja informacji
 • c. Sprawozdawczość wykonania
 • d. Zarządzanie interesariuszami

 

10.  Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie

 • Identyfikacja interesariuszy
 • Pozyskiwanie zaangażowania
 • Proces zarządzania interesariuszami
 • Identyfikacja wpływu oddziaływania interesariuszy
 • Rejestr interesariuszy
 • Kontrola zmian w projekcie 

11. Odpowiedzialność zawodowa

 • a. Dbałość o własną uczciwość i fachowość
 • b. Przyczynianie się do wzmacniania podstaw zarządzania projektami
 • c. Doskonalenie własnych kompetencji
 • d. Równoważenie interesów interesariuszy
 • e. Współpracowanie z innymi w fachowy i otwarty na współpracę sposób
   

12. Kontekst, założenia koncepcyjne i procesy zarządzania projektami

13. Podpowiedzi, techniki oraz strategia zdawania egzaminu PMP®

 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie harmonogramem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Kontekst, założenia koncepcyjne i procesy zarządzania projektami
 • Podpowiedzi, techniki oraz strategia zdawania egzaminu PMP®

 

Opinie

Yesterday I have passed in the PMP exam after 1 month and 1 week of intensive study.
I found very useful the training provided by your company, which put me in a good pace to continue the study on my own.
I would also like to have this message reaching George (the trainer) who made a perfect engagement of the PMP topics and provided insights of matters that most likely studying on my own I wouldn’t be able to get.
Thank you!

Maria Marques, Cisco

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, gdyż dostarczyło świetnego przygotowania do egzaminu. Ze szkolenia najbardziej zapamiętam przygotowanie prowadzącego i dobre materiały.

Bartłomiej Swojak, Cognifide

Prowadzący jest osobą bardzo kompetentną, poziom szkolenia był wysoki. George na każde zdane pytanie potrafił udzielić odpowiedzi i podać ciekawe przykłady. George Sifri jako trener jest profesjonalistą, osobą z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, którą potrafi się podzielić w sposób bardzo przystępny.

Dagmara Lewandowska, Enea SA

Szkolenie przeprowadzone przez Państwa firmę było bardzo pomocne, zdecydowanie dzięki niemu udało mi się odpowiedzieć na wiele pytań prawidłowo.

Dagmara Luźniakowska, Nokia

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  5 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

  45

 • PDU`s

  45

 • CEU`s

  4.5

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ