EPMO - Effective Project Management Office (Efektywne biuro zarządzania projektami)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • członkowie kadry zarządzającej wyższego szczebla
 • dyrektorzy programów
 • kierownicy biura zarządzania projektami
 • doświadczeni kierownicy projektów
 • specjaliści zaangażowani w tworzenie biura zarządzania projektami 

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Określać możliwości biura zarządzania projektami/programami na podstawie stworzonego modelu kontinuum kompetencji
 • Ustalać strukturę biura zarządzania projektami odpowiednią dla danej organizacji
 • Ustalać, niezbędne funkcje biura zarządzania projektami na podstawie wymagań dotyczących wspierania zarządzania projektami
 • Dostrzegać i przezwyciężać trudności związane z wdrażaniem biura zarządzania projektami
 • Przekształcać wymagania dotyczące funkcji biura zarządzania projektami na konkretne role i obowiązki członków personelu biura
 • Opracowywać wstępny plan wdrożenia biura zarządzania projektami

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim

 

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni

Opis

Skuteczne biuro zarządzania projektami może przybierać rozmaite formy i wielkości, począwszy od prostej komórki wspierającej, a skończywszy na wielofunkcyjnym centrum doskonałości. Ten kurs pozwala poznać korzyści, jakie oferuje biuro, a także możliwe utrudnienia wiążące się z dostrojeniem go do strategicznych celów firmy oraz stworzeniem ram umożliwiających jego udane wdrożenie.

Wysoce interaktywny sposób prowadzenia zajęć umożliwia szczegółowy przegląd pełnego zestawu potencjalnych funkcji biura zarządzania projektami i zrozumienie, które z nich odpowiadają potrzebom danej organizacji. Na tej podstawie następuje analiza możliwych rozwiązań oraz wybór najbardziej efektywnej struktury biura zarządzania projektami dla danej firmy. Opracowanie własnego planu wspólnie z innymi uczestnikami szkolenia pozwala na wymianę spostrzeżeń dotyczących wdrożenia i funkcjonowania biura w danej branży.

Szkolenie prowadzone jest jedynie w języku angielskim. 

Tematyka

1. Kluczowe podstawy teoretyczne 

 • a. Zakres nadzoru nad projektami
 • b. Kontinuum kompetencji
 • c. Cel biura zarządzania projektami
 • d. Korzyści wynikające ze stworzenia biura zarządzania projektami
 • e. Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie biura zarządzania projektami
 • f. Rozpoznanie i zaangażowanie wpływowych interesariuszy
 • g. Biuro zarządzania projektami w kontekście cyklu życia projektu
 • h. Doprowadzanie do akceptacji biura zarządzania projektami przez interesariuszy
 • i. Arkusz analizy potrzeb i wykonalności

2. Organizacja biura zarządzania projektami

 • a. Struktury biura zarządzania projektami i ich cechy charakterystyczne
 • b. Trudności i wyzwania związane z organizacją biura zarządzania projektami
 • c. Arkusz projektowania organizacyjnego

3. Funkcje biura zarządzania projektami

 • a. Funkcje
 • Kompetencje zarządzania projektami
 • Obsługa zarządzania projektami
 • Wsparcie działań w projektach
 • b. Dostosowanie funkcji do wymagań
 • c. Trudności i wyzwania związane z wdrażaniem biura zarządzania projektami
 • d. Arkusz funkcji biura zarządzania projektami

4. Uczestnicy biura zarządzania projektami

 • a. Uprawnienia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
 • b. Obsada stanowisk biura zarządzania projektami
 • c. Role i obowiązki
 • d. Arkusz uczestników biura zarządzania projektami

5. Planowanie i wdrożenie biura zarządzania projektami

 • a. Opracowywanie karty biura zarządzania projektami
 • b. Wyznaczanie kierownika biura zarządzania projektami
 • c. Uwzględnianie stosowanych procedur i zasad organizacyjnych
 • d. Określanie kwalifikacji kierownika projektu
 • e. Opracowywanie zasad klasyfikacji projektów
 • f. Określanie procesów i procedur funkcjonowania biura zarządzania projektami
 • g. Tworzenie planu zarządzania zmianami
 • h. Rozpoznanie i analiza ryzyk dotyczących biura zarządzania projektami i opracowywanie strategii reakcji na te ryzyka
 • i. Szacowanie kosztów początkowych biura zarządzania projektami
 • j. Opracowywanie wstępnego planu wdrożenia biura zarządzania projektami

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie 

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  2 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

  15

 • PDU`s

  15

 • CEU`s

  1.5

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ