Project Management Individual Assessment Tool (PM IAT)

Platforma testowa PM IAT

450 PLN BRUTTO

249 PLN BRUTTO

(promocja)


Korzyści z udziału w badaniu Project Management Individual Assessment Tool (PM IAT):

 • Identyfikacja kompetencji wymagających wzmocnienia w odniesieniu do 10 obszarów PMBOK® Guide
 • Zaplanowanie optymalnej ścieżki edukacyjnej z MT&DC
 • Rozwój wiedzy w odniesieniu do trójkąta kompetencji PMI®
 • Zwiększenie świadomości przygotowania do certyfikacji PMP®


Badanie Project Management Individual Assessment Tool (PM IAT) służy do oceny umiejętności zawodowych kierowników projektów i członków zespołów projektowych w odniesieniu do standardów PMI i dobrych praktyk zarządzania projektami opisanych w a Guide to the Project Management Body of Knowledge® (PMBOK® Guide).


Test PM IAT został specjalnie opracowany w oparciu o Project Manager Competency Development Framework, oficjalną publikację wydaną przez PMI®. Opracowanie to wyróżnia trzy główne wymiary analizy kompetencji kierowników projektów: knowledge, performance, personal. 

Badanie PM IAT pozwala na weryfikację kompetencji przede wszystkim w pierwszym z wymienionych wymiarów – knowledge oraz częściowo w wymiarze performance.

PM IAT jest testem składającym się z 120 pytań dostępnym on-line na platformie extranetowej MT&DC, w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej. Rezultat ilościowy badania pozwala na skonfrontowanie aktualnego ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności zarządzania projektami z odniesieniu do poziomu wzorcowego (referencyjnego), jakim jest wynik wymagany do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego PMP®.

PM IAT może być stosowany jako pre-test w pierwszym etapie przygotowywania ścieżek rozwoju kompetencji osób zajmujących się prowadzeniem przedsięwzięć w celu zbadania wyjściowego poziomu wiedzy w 10 obszarach wyróżnianych przez PMBOK® Guide i 7 dodatkowych kategoriach umiejętności kluczowych dla każdego kierownika projektu:

1. Zarządzanie integracją projektu
2. Zarządzanie zakresem w projekcie
3. Zarządzanie jakością w projekcie
4. Zarządzanie czasem w projekcie
5. Zarządzanie kosztami w projekcie
6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
8. Zarządzanie komunikacją w projekcie
9. Zarządzanie zamówieniami w projekcie
10. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie

oraz

1. Terminologia i standardy PMBOK® Guide
2. Sytuacje praktyczne
3. Narzędzia i techniki
4. Struktura podziału pracy
5. Diagramy sieciowe
6. Technika zarządzania wartością wypracowaną
7. Pytania obliczenioweTakże w podziale na trzy dziedziny ujęte w PMI Talent Triangle (People, Process oraz Business Environment).Wynik ilościowy testu pozwala na wskazanie obszarów wymagających wzmocnienia oraz na zaplanowanie zoptymalizowanej ścieżki edukacyjnej (każde ze szkoleń MT&DC ma zdefiniowane powiązania z konkretnymi obszarami wiedzy wyszczególnianymi przez PMBOK® Guide). Po zakończeniu zakładanego procesu edukacji ponowne przeprowadzenie testu PM IAT służy do oszacowania przyrostu wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

Na podstawie analizy wyników testu opracowywany jest raport indywidualny zawierający:
• zestawienie liczbowe i graficzne uzyskanych wyników:
  -  wynik ogólny testu (w %)
  - oddzielne wyniki w każdym z obszarów wiedzy (w %)
  - oddzielne wyniki dla każdej kategorii umiejętności (w %)
• porównanie wyniku indywidualnego z wynikiem wymaganym do zdania egzaminu PMP®
• wskazanie obszarów wiedzy i umiejętności, które należy wzmocnić
• rekomendowane szkolenia wzmacniające wiedzę i umiejętności

 Przykładowa prezentacja graficzna wyników badania

WEŻ UDZIAŁ W TEŚCIE ON-LINE

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
logotypy obsługiwanych rodzajów płatności

Informacje

Kontakt:
info@mtdc.pl

Numer konta do przelewów:
Nest Bank
89 1870 1045 2078 1068 7900 0001
Management Training & Development Center Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 8 m. 44,
02-957 Warszawa

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ