George Washington University

Szkolenia MT&DC z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami są certyfikowane przez George Washington University. Programy szkoleń są wynikiem partnerskiej współpracy z ESI Intl. Poszczególne kursy kończą się egzaminem testowym, którego zaliczenie oznacza uzyskanie certyfikatu George Washington University poświadczającego ukończenie danego szkolenia. Każde szkolenie ze ścieżek certyfikacyjnych mimo spójności logicznej z innymi modułami może być realizowane jako odrębny, jednostkowy kurs.

Biorąc udział w szkoleniach MT&DC Państwa pracownicy mają możliwość ukończenia prestiżowego programu rozwoju kompetencji i certyfikacji z wybranego obszaru zainteresowań. Należy pamiętać, iż nie można wykorzystać tych samych szkoleń do uzyskania różnych certyfikatów.

 

Program z zakresu analizy biznesowej

3 szkolenia w ciągu 2 lat

Poziom I

Associate`s Certificate in Business Analysis

Co najmniej jedno z dwóch szkoleń:

 • BA
  - Business Analysis
  Analiza biznesowa
 • HGDUR
  - How to Gather and Document User Requirements
  Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika

+ Pozostałe szkolenia do wyboru z poniższych:

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ANALIZY BIZNESOWEJ
  Dowolne kursy MT&DC z obszaru analizy biznesowej ze ścieżki certyfikacji George Washington University.
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
  Maksimum jeden dowolny kurs MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington University

7 szkoleń* w ciągu 4 lat

Poziom II

Master`s Certificate in Business Analysis*

Pięć szkoleń obowiązkowych:

 • BA
  - Business Analysis
  Analiza biznesowa
 • HGDUR
  - How to Gather and Document User Requirements
  Jak gromadzić i dokumentować wymagania użytkownika
 • PMM
  - Process Modeling Management
  Zarządzanie modelowaniem procesów
 • UCM
  - Use Case Modeling
  Modelowanie przypadków użycia
 • SEA
  - Startegic Enterprise Analysis
  Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  lub:
 • TTTVR
  - Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements
  Techniki testowania w śledzeniu i walidacji wymagań

+ Dwa szkolenia do wyboru:

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
  Dwa dowolne kursy MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington University
 

* WAŻNE: Osoby, które ukończą poziom I (Associate) mają możliwość uzyskania certyfikatu z poziomu II (Master) po przejściu czterech kolejnych kursów. (Łącznie siedem szkoleń w ciągu czterech lat).

 
 • Poziom I: Associate's Certificate in Business Analysis

W celu uzyskania certyfikatu Associate’s Certificate in Business Analysis konieczne jest ukończenie w ciągu dwóch lat trzech szkoleń. Wymagane jest przejście co najmniej jednego z dwóch kursów podstawowych, czyli: BA – Business Analysis, HGDUR – How to Gather and Document User Requirements. Kolejne szkolenia należy wybrać spośród pozostałych kursów z obszaru analizy biznesowej. Można też włączyć do ścieżki jeden, dowolny moduł szkoleniowy z zakresu zarządzania projektami.

Odwołując się do naszego doświadczenia sugerujemy, aby ukończyć obydwa kursy podstawowe. Trzeci wybrany moduł szkoleniowy powinien rozwijać ten obszar kompetencji, który jest najbardziej pożądany do realizacji zadań na danym stanowisku. Uczestnicy realizujący szkolenia z poziomu „Associate” zdobędą praktyczną wiedzę z obszaru analizy biznesowej w oparciu o światowe standardy International Institute of Business Analysis (IIBA). Poznają uniwersalną terminologię stosowaną w analizie biznesowej, a także zaznajomią się z technikami i narzędziami niezbędnymi do określania i dokumentowania wymagań. Poziom ten jest przeznaczony dla wszystkich osób, którym potrzebne są solidne podstawy praktycznej wiedzy na temat zastosowania metod analizy biznesowej na poszczególnych etapach projektu. W trakcie szkoleń uczestnicy rozwijają i wzmacniają kluczowe umiejętności konieczne do pełnienia funkcji analityka biznesowego.

 • Poziom II: Master's Certificate in Business Analysis

Aby otrzymać certyfikat Master's Certificate in Business Analysis należy w ciągu czterech lat ukończyć siedem modułów szkoleniowych: pięć obowiązkowych kursów z obszaru analizy biznesowej oraz dwa dowolne szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Rekomendujemy, aby jednym ze szkoleń z tematyki zarządzania projektami było: LPM – Leadership in Project Management. Twarda wiedza techniczna to połowa sukcesu w pracy analityka biznesowego. Nie mniej istotne są „miękkie umiejętności” potrzebne do kierowania zespołami, komunikowania się z pracownikami nietechnicznymi i innymi interesariuszami.

Uczestnicy programu „Master” pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu analizy biznesowej o specjalistyczne obszary dotyczące zarządzania modelowaniem procesów, modelowania przypadków użycia oraz technik testowania. Zdobywają także fundamentalną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, co znacząco wpływa na lepsze precyzowanie i kontrolę zakresu projektu, jak również identyfikację możliwych ryzyk.

Ścieżka certyfikacji "Master" przeznaczona jest dla analityków biznesowych oraz innych osób zajmujących się przeprowadzaniem analizy, którzy dążą do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu w swoim zawodzie. Program ten dedykowany jest również menedżerom, którzy kierują zespołami specjalistów wykonujących prace związane z analizą biznesową i testowaniem.

 

Program z zakresu zarządzania projektami

3 szkolenia w ciągu 2 lat

Poziom I

Associate`s Certificate in Project Management

Jedno szkolenie obowiązkowe:

 • MP
  - Managing Projects
  Zarządzanie projektami
  lub
 • MITP
  - Managing IT Projects
  Zarządzanie projektami informatycznymi

+ Pozostałe szkolenia do wyboru z poniższych:

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
  Dowolne kursy MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington University
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ANALIZY BIZNESOWEJ
  Maksimum jeden dowolny kurs MT&DC z obszaru analizy biznesowej ze ścieżki certyfikacji George Washington University.

7 szkoleń* w ciągu 4 lat

Poziom II

Master`s Certificate in Project Management*

Minimum trzy szkolenia:

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
  Dowolne kursy MT&DC z obszaru zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington University

+ Cztery szkolenia do wyboru:

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
  Dowolne kursy MT&DC z zakresu zarządzania projektami ze ścieżki certyfikacji George Washington University
 • SZKOLENIA Z ZAKRESU ANALIZY BIZNESOWEJ
  Dowolne kursy MT&DC z obszaru analizy biznesowej ze ścieżki certyfikacji George Washington University.
 

* WAŻNE: Certyfikat "Master" można uzyskać na dwa sposoby:
- Po uzyskaniu certyfikatu "Associate" ukończyć cztery kolejne szkolenia (Łącznie siedem w ciągu czterech lat)
- Ukończyć siedem szkoleń w ciągu czterech lat bez uprzedniego kończenia poziomu "Associate".

 
 • Poziom I: Associate's Certificate in Project Management

W celu uzyskania certyfikatu – Associate’s Certificate in Project Management – należy w ciągu dwóch lat ukończyć
trzy szkolenia (MP lub MITP + dwa kursy do wyboru). Możliwe jest również włączenie do ścieżki certyfikacji jednego modułu szkoleniowego z obszaru analizy biznesowej. Program z poziomu I przedstawia pełen zakres procesów zarządzania projektami, wyznaczonych przez PMI®, wprowadzając uczestników w charakterystyczną, zestandaryzowaną terminologię zarządzania projektami oraz udostępniając im narzędzia pomagające przeprowadzić projekt przez wszystkie etapy. Poziom ten jest przeznaczony dla wszystkich osób, którym potrzebne są podstawy praktycznej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia projektów.

 • Poziom II: Master's Certificate in Project Management

Chcąc otrzymać certyfikat - Master's Certificate in Project Management – należy w ciągu 4 lat zaliczyć siedem dowolnie wybranych szkoleń. Odwołując się do naszego doświadczenia proponujemy, aby ukończyć cztery kursy z poziomu I oraz trzy szkolenia z poziomu II. Osoby, które w swojej pracy potrzebują również kompetencji z obszaru analizy biznesowej mogą włączyć do swojej ścieżki szkoleniowej kursy z tej tematyki (maksymalnie cztery). Ścieżka certyfikacji "Master" przeznaczona jest dla kierowników projektu oraz menedżerów reprezentujących różne departamenty i branże, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności dotyczące prowadzenia projektów oraz poszerzyć swoją wiedzę o kluczowe obszary zarządzania projektami.
Niewątpliwą zaletą obu programów jest możliwość uzupełnienia ich o wybrane szkolenia spoza zakresu tematycznego odpowiadającego danej ścieżce certyfikacyjnej. Dzięki temu uczestnicy programu z zakresu analizy biznesowej mogą włączyć do swojego kalendarium szkoleń wybrane kursy z obszaru prowadzenia projektów. Podobną możliwość mają uczestnicy ścieżki certyfikacyjnej z zakresu zarządzania projektami.

 

Ponadto, zgodność naszych kursów z obszaru analizy biznesowej oraz zarządzania projektami ze światowymi standardami opisanymi w: BABOK® Guide, a także PMBOK® Guide ułatwia naszym absolwentom przygotowanie się do egzaminów certyfikacyjnych opracowanych przez:

 • Project Management Institute: CAPM® oraz PMP®
 • International Institute of Business Analysis CCBA® oraz CBAP®.
   

 

 
 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" jest zarejestrowanym znakiem certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.

Zapytaj o szkolenie

 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych więcej >>

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych więcej >>

  WYŚLIJ
certyfikacja