DUC - Developing Use Cases (Tworzenie przypadków użycia)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • Analitycy biznesowi i systemowi, testerzy oraz osoby zarządzające testami
 • Wszyscy inni uczestnicy procesu zarządzania wymaganiami (m.in. architekci rozwiązań, programiści oraz kierownicy projektów)
 • Osoby przygotowujące się do egzaminów CCBA, CBAP.
   

 

Cele szkolenia

 Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Wykorzystać przypadki użycia do uzyskiwania, analizy, dokumentowania i komunikowania wymagań funkcjonalnych dotyczących oprogramowania
 • Korzystać z notacji UML® tworząc diagramy przypadków użycia
 • Ustalać, kiedy stosować modelowanie przypadku użycia
 • Sporządzać scenariusze przypadków użycia o odpowiednim poziomie szczegółowości
 • Hierarchizować przypadki użycia na postawie ich znaczenia dla działalności biznesowej i kwestii technicznych
 • Zarządzać przypadkami użycia przez cały cykl życia projektu
 • Opisać metody ujednolicania słownictwa dla przypadków użycia i modelowania obiektowego
 • Analizować i dokumentować szczegółowe wymagania za pomocą modelu obiektowego
 • Odczytywać diagram klas.

Korzyści z udziału

 • Zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zastosowania zaawansowanych technik modelowania przypadków użycia
 • Otrzymanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce

Dodatkowe korzyści:

 • Możliwość konsultacji z trenerem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowy
   

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

Opis

NOWA wersja szkolenia UCM - Use Case Modeling! Materiały zgodne z BABOK v.3.

Niniejszy kurs rozwija kompetencje niezbędne do tworzenia diagramów oraz scenariuszy przypadków użycia, które stanowią nośnik do uzyskiwania, analizowania, dokumentowania i komunikowania wymagań funkcjonalnych. Uczestnicząc w szkoleniu przećwiczysz tworzenie przypadków użycia korzystając z notacji UML® (Unified Modeling Language), ucząc się graficznego odwzorowywania interakcji pomiędzy przypadkami użycia a aktorami. Zapoznasz się szczegółowo z modelowaniem obiektowym, które umożliwia skrupulatną analizę systemu poprzez jego rozłożenie na mniejsze jednostki.

Decydując się na udział w niniejszym kursie zyskasz znacznie więcej, niż tylko zestaw słownictwa, niezbędnego do modelowania przypadków użycia i programowania obiektowego. Podczas interaktywnych zajęć nabierzesz praktyki w pisaniu przebiegów alternatywnych oraz przebiegów wyjątkowych, grupując obiekty w odpowiednio nazwanych klasach i diagramach klas. Co więcej, dowiesz się w jaki sposób i kiedy wykorzystywać odpowiednie techniki modelowania przypadków użycia w trakcie całego cyklu życia tworzenia oprogramowania.

 

Tematyka

1. Wprowadzenie do modelowania przypadków użycia

 • a. Organizowanie wymagań przy pomocy przypadków użycia
 • b. Stosowanie diagramów przypadków użycia jako notacji UML
 • c. Organizowanie modelu przy pomocy pakietów

2. Rozpoznawanie i opisywanie aktorów

 • a. Aktorzy przypadków użycia
 • b. Odniesienie aktorów biznesowych do aktorów systemu
 • c. Określanie aktorów
 • d. Mapowanie interesariuszy w odniesieniu do aktorów
 • e. Użytkownicy w odniesieniu do aktorów

3. Określanie i opisywanie przypadków użycia

 • a. Określanie przypadków użycia
 • b. Sporządzanie opisów przypadków użycia
 • c. Uwzględnianie warunków wstępnych, warunków końcowych, założeń i scenariuszy

4. Pisanie scenariuszy przypadków użycia

 • a. Określanie głównego scenariusza sukcesu
 • b. Identyfikowanie powiązań alternatywnych i wyjątków
 • c. Wskazywanie iteracji

5. Zaawansowane techniki modelowania przypadków użycia

 • a. Przedstawianie przy pomocy diagramu związku <"include">
 • b. Przedstawianie przy pomocy diagramu związku <"exclude">
 • c. Przedstawianie przy pomocy diagramu generalizacji i specjalizacji
 • d. Uwzględnianie liczebności

6. Zapewnienie jakości przypadków użycia

 • a. Zastosowanie technik zapewnienia jakości
 • b. Zapewnienie testowalności przypadków użycia

 

Obszary wiedzy BABOK® Guide

 • Zarządzanie i komunikowanie wymagań
 • Analiza wymagań
 • Ocena i walidacja rozwiązania

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie kosztami projektu
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

  21

 • PDU`s

  21

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ