ModelBA - Business Process Modeling (Modelowanie procesów biznesowych)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • Analitycy biznesowi
 • Kierownicy projektów i członkowie zespołów projektowych zajmujący się modelowaniem procesów w ramach swoich obowiązków

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Opisać ramy zarządzania modelowaniem procesów
 • Definiować kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem modelowaniem procesów
 • Określić główne korzyści i czynniki inicjujące projekty optymalizacji procesów
 • Zaplanować i przeprowadzić działania wykonywane na każdym etapie zarządzania modelowaniem procesów, w tym modelowanie przebiegu pracy
 • Zastosować metody i techniki zarządzania modelowaniem procesów przypisane do roli analityka biznesowego
 • Wykorzystywać w praktyce język BMPN w modelowaniu procesów biznesowych
 • Korzystać z poznanych dobrych praktyk w stosowaniu języka BPMN w modelowaniu procesów biznesowych
 • Ustalić i zarekomendować metryki służące do oceny procesów

 

Korzyści z udziału

 • Rozwinięcie kompetencji w obszarze prowadzenia projektu optymalizacji procesów, począwszy od jego rozpoczęcia aż do zakończenia, poprzez dokumentowanie istniejącego procesu, analizę jego wyników, projektowanie nowego i udoskonalonego procesu oraz planowanie jego wdrożenia i kontroli.
 • Uzyskanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce technicznych z zakresu modelowania i zarządzania procesami biznesowymi

Dodatkowe korzyści:

 • Możliwość konsultacji z doświadczonym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych, inżynierów wymagań, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za identyfikowanie, modelowanie oraz optymalizowanie procesów biznesowych w organizacji. Podczas szkolenia nauczysz się poprawnie identyfikować niewydajne procesy, ale przede wszystkim nabierzesz umiejętności do skutecznej optymalizacji, aby cały proces był wydajny. W ramach szkolenia dodatkowo nauczysz się, w jaki sposób budować kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy.
Uczestnicy szkolenia przechodzą wszystkie cztery etapy projektu doskonalenia procesów – od definicji, poprzez analizę, wdrożenie oraz kontrolę, które opracowano na podstawie wiodących branżowych standardów. Uczestnicy poznają kluczowe produkty cząstkowe i rezultaty powstające na danym etapie, jak też znaczenie powiązania rezultatów ze strategią biznesową. Zdobywają także umiejętności w zakresie rozpoznawania i hierarchizacji procesów wymagających doskonalenia oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania zmian pozostałym członkom organizacji. W trakcie ćwiczeń tworzą mapy stanu istniejącego i stanu docelowego procesu oraz prowadzenie analizy braków i analizy interesariuszy. Rozwijają także kompetencje niezbędne do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów.

 

Tematyka

1. Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych
a. Standardy modelowania procesów biznesowych
b. BPMN, UML, EPC oraz inne notacje używane w modelowaniu, podstawowe różnice oraz wykorzystywane narzędzia do modelowania
c. Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami:

 • TQM,
 •  Kaizen,
 •  Kanban,
 •  Leasn,
 •  Six Sigma,
 •  Poka-Yoke,
 •  Process Reengineering

2. Podstawowe pojęcia:
a. Proces biznesowy, zarządzanie procesowe i zarządzanie procesami
b. Procedura, czynność, modelowanie procesu
c. Model biznesowy- Business Model Canvas


3. Kategorie procesów
a. Działania w ramach zarządzania procesowego oraz korzyści z nich wynikające
b. Model przebiegu pracy
c. Perspektywa oraz poziom szczegółowości w modelowaniu
d. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi


4. Przeprowadzanie etapu identyfikacji procesu biznesowego:
a. Diagram Ishikawa – szukanie przyczyny źródłowej
b. MUDA, MURI, MURA


5. Mapowanie procesu biznesowego przy użyciu: SIPOC oraz Flowchart


6. Wprowadzenie do podstaw języka BPMN


7. Optymalizacja procesu biznesowego:
a. Cykl PDCA wg Deminga
b. Diagram podobieństwa jako narzędzie planowania procesu


8. Diagnostyka procesu biznesowego- wskaźniki:
a. Od oczekiwań klienta do wskaźnika procesu
b. Testowanie procesów
c. Cechy dobrego wskaźnika
d. Wpływ pomiarów na proces 

Obszary wiedzy BABOK® Guide

 • Analiza strategii
 • Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej
 • Zbieranie wymagań i współpraca [z interesariuszami]

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie 

Opinie

Szkolenie BPM na długo pozostanie w mojej pamięci dzięki wielu ćwiczeniom i dyskusjom, ktróe pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć i utrwalić zasady analizy. Dzięki niemu spojrzałam na procesy w mojej firmie z szerszej i innej perspektywy. Szkolenie pozwoliło zidetyfikować brakujące i użyteczne akcje.

 

 

 

Krystyna Rusiecka, Gemalto Sp. z o.o.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

  21

 • PDU`s

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ