ModelBA - Business Process Modeling (Modelowanie procesów biznesowych)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • Analitycy biznesowi
 • Kierownicy projektów i członkowie zespołów projektowych zajmujący się modelowaniem procesów w ramach swoich obowiązków

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Opisać ramy zarządzania modelowaniem procesów
 • Definiować kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem modelowaniem procesów
 • Określić główne korzyści i czynniki inicjujące projekty optymalizacji procesów
 • Zaplanować i przeprowadzić działania wykonywane na każdym etapie zarządzania modelowaniem procesów, w tym modelowanie przebiegu pracy
 • Zastosować metody i techniki zarządzania modelowaniem procesów przypisane do roli analityka biznesowego
 • Wykorzystywać w praktyce język BMPN w modelowaniu procesów biznesowych
 • Korzystać z poznanych dobrych praktyk w stosowaniu języka BPMN w modelowaniu procesów biznesowych
 • Ustalić i zarekomendować metryki służące do oceny procesów

 

Korzyści z udziału

 • Rozwinięcie kompetencji w obszarze prowadzenia projektu optymalizacji procesów, począwszy od jego rozpoczęcia aż do zakończenia, poprzez dokumentowanie istniejącego procesu, analizę jego wyników, projektowanie nowego i udoskonalonego procesu oraz planowanie jego wdrożenia i kontroli.
 • Uzyskanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce technicznych z zakresu modelowania i zarządzania procesami biznesowymi

Dodatkowe korzyści:

 • Możliwość konsultacji z doświadczonym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych, inżynierów wymagań, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za identyfikowanie, modelowanie oraz optymalizowanie procesów biznesowych w organizacji. Podczas szkolenia nauczysz się poprawnie identyfikować niewydajne procesy, ale przede wszystkim nabierzesz umiejętności do skutecznej optymalizacji, aby cały proces był wydajny. W ramach szkolenia dodatkowo nauczysz się, w jaki sposób budować kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy.
Uczestnicy szkolenia przechodzą wszystkie cztery etapy projektu doskonalenia procesów – od definicji, poprzez analizę, wdrożenie oraz kontrolę, które opracowano na podstawie wiodących branżowych standardów. Uczestnicy poznają kluczowe produkty cząstkowe i rezultaty powstające na danym etapie, jak też znaczenie powiązania rezultatów ze strategią biznesową. Zdobywają także umiejętności w zakresie rozpoznawania i hierarchizacji procesów wymagających doskonalenia oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania zmian pozostałym członkom organizacji. W trakcie ćwiczeń tworzą mapy stanu istniejącego i stanu docelowego procesu oraz prowadzenie analizy braków i analizy interesariuszy. Rozwijają także kompetencje niezbędne do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów.

 

Tematyka

1. Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych

 • Podstawowe pojęcia: proces biznesowy, zarządzanie procesami, modelowanie procesów
 • Przegląd znanych standardów modelowania procesów biznesowych: BPMN, UML oraz inne notacje używane w modelowaniu, podstawowe różnice oraz wykorzystywane narzędzia do modelowania
 • Przegląd znanych systemów związanych z zarządzaniem procesami m.in. TQM, kaizen, kanban, six sigma


2. Wprowadzenie do zarządzania zmianą

 • Dlaczego modelujemy procesy?
 • Z czym wiąże się zmiana procesu
 • Kto taką zmianę przeprowadza
 • Wyzwania, szanse i ryzyka przedsięwzięcia
 • Optymalizacja i jej znaczenie w modelowaniu procesami

3. Przebieg modelowania procesu

 • Przygotowanie
 • Identyfikacja procesu
 • Analiza i Realizacja
 • Zarządzanie

4. Podstawy języka BPMN

5. Optymalizacja procesu biznesowego:

 • Cykl PDCA wg Deminga
 • Diagram podobieństwa jako narzędzie planowania procesu

6. Diagnostyka procesu biznesowego- wskaźniki:

 • Od oczekiwań klienta do wskaźnika procesu
 • Testowanie procesów
 • Cechy dobrego wskaźnika
 • Wpływ pomiarów na proces
   

Obszary wiedzy BABOK® Guide

 • Analiza strategii
 • Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej
 • Zbieranie wymagań i współpraca [z interesariuszami]

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie 

Opinie

Szkolenie BPM na długo pozostanie w mojej pamięci dzięki wielu ćwiczeniom i dyskusjom, ktróe pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć i utrwalić zasady analizy. Dzięki niemu spojrzałam na procesy w mojej firmie z szerszej i innej perspektywy. Szkolenie pozwoliło zidetyfikować brakujące i użyteczne akcje.

 

 

 

Krystyna Rusiecka, Gemalto Sp. z o.o.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

  21

 • PDU`s

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ