FacilitationBA - Facilitation Techniques for Project Team Members (Metody facylitacji dla członków zespołu projektowego)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • Analitycy biznesowi
 • Kierownicy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy:

 • będą znać i rozumieć znaczenie roli analityka biznesowego w projekcie
 • będą znać i rozumieć model komunikacji
 • będą rozpoznawać szanse na facylitacje w analizie biznesowej
 • będą umieli zdefiniować facylitację oraz rolę facylitatora
 • będą identyfikować podstawowe techniki facylitacji
 • będą potrafić zaplanować i poprowadzić sesję facylitacji
 • będą umieć dobrać technikę facylitacji do tematyki sesji
 • będą rozumieć skąd biorą się konflikty i jak sobie z nimi radzić
 • będą potrafić wykorzystać umiejętności komunikacji i interakcji do poprawienia swojej jakości pracy

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Możliwość konsultacji z ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)

 

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

Opis

Jednymi z podstawowych kompetencji analityka biznesowego są umiejętności komunikacji i interakcji z innymi osobami. To właśnie one znacząco podnoszą efektywność jego działań w szczególności w zakresie zbierania wymagań ale nie tylko. Umiejętność rozmowy i zrozumienia interesariuszy to nieoczywisty i często niedoceniany klucz do zwiększenia powodzenia wielu projektów. Interakcje z ludżmi w tym warsztaty i spotkania nieraz odgrywają wiodącą rolę w sukcesie prowadzonych inicjatyww. Z tego względu umijętność facylitacji staje się jedną z bardziej istotnych kompetencji każdego członka projektu nie tylko ze względu na uzyskanie potrzebnych informacji ale również podniesienie efektywności i oszczędności czasu poprzez skupienie się na tym co najważniejsze i sprawniejsze podejmowanie istotnych decyzji.

Komunikacja jest czynnością, w której nadawca przekazuje informacje do odbiorcy w sposób, który zapewnia sens zamierzony przez nadawcę. W ramach umiejętności komunikacji IIBA wyróżnia następujące: komunikację werbalną, komunikację niewerbalną, komunikację pisaną oraz słuchanie. Natomiast umiejętności interakcji to: facylitacja, przywództwo i wywieranie wpływu, praca zespołowa, negocjacje i rozwiązywanie konfliktu oraz umiejętność uczenia innych. Umiejętności interakcji z innymi oznaczają umiejętność analityka biznesowego do nawiązywania relacji, kooperacji oraz komunikacji z różnymi grupami interesariuszy. Kompetencje te są równie istotne co sama metodyka pracy.

Szkolenie ma na celu wzmocnienie umiejętności facylitacji i interakcji z innymi w taki sposób aby znacząco wpłynąć na poprawę jakości wykonywanej pracy.
Uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki możliwe do natychmiastowego zastosowania jak również wezmą udział w specjalnie zaprojektowanych ćwiczeniach dzięki czemu będa mogli doświadczyć procesu w bezpiecznych szkoleniowych warunkach mając jednocześnie możliwość konsultacji z ekspertem.
Dzięki szkoleniu poznasz czym jest facylitacja, kim jest facylitator, jakie są jego kluczowe techniki działania, podstawowe techniki facylitacji oraz schematy prowadzenia tematycznych sesji facylitacji. Będziesz mieć też możliwość dokonania samooceny swoich kompetencji i wyodrebnienia obszarów do dalszej pracy.
To szkolenie da ci pewność potrzebną do samodzielnego przygotowania sesji facylitacji, w tym opracowania planu facylitacji, motywowania uczestników do udziału, budowania konsensusu, moderowania konfliktów, utrzymywania koncentracji na temacie oraz oceny wyników pod kątem wiedzy nabytej.
Ten kurs może pomóc wszystkim, którzy muszą lepiej prowadzić spotkania i warsztaty związane z wymaganiami bądź innymi konkretnymi rezultatami. Choć szkolenie koncentruje się na realiach analizy biznesowej, omawiane metody znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie.

Tematyka

1. Wprowadzenie do facylitacji

 • Czym jest facylitacja i na czym polega?
 • Kim jest facylitator?
 • Czym różni sie proces od kontentu w procesie facylitacji?
 • Sylwetka facylitatora
 • Kluczowe praktyki w Facylitacji

2. Rozpoznawanie okazji do facylitacji w pracy analityka biznesowego

 • Czym jest analiza biznesowa i dlaczego facylitacja wspiera jej prowadzenie
 • Model kompetencji analityka i jego kluczowe elementy w kontekście pracy facylitatora
 • Podstawowy model komunikacji oraz modele słuchania
 • Angażowanie interesariuszy
 • Dobre i złe praktyki facylitacji w pracy analityka biznesowego

3. Proces facylitacji

 • Planowanie sesji facylitacji
 • Rozpoczęcie sesji facylitacji
 • Podczas sesji facylitacji: Zasada 4P zarządzania procesem
 • Podczas sesji facylitacji: Radzenie sobie z konfliktem
 • Podczas sesji facylitacji: Strategie interwencji facylitatora
 • Podczas sesji facylitacji: Efektywne prowadzenie notatek
 • Zakończenie sesji facylitacji
 • Najlepsze i najgorsze praktyki facylitacji

4. Główne narzędzia facylitacji

 • Efektywne zadawanie pytań
 • Ukierunkowanie na podjęcie decyzji
 • Facylitacja konfliktu
 • Facylitacja efektywnych spotkań
 • Narzędzia analizy biznesowej

5. Przykładowe sesje facylitacji

 • Zbieranie informacji
 • Zainicjowanie pracy zespołu
 • Analiza interesariuszy
 • Spotkanie statusowe
 • Sesja rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Przeciwdziałania oporowi

6. Podsumowanie

 • Samoocena Facylitatora i proces ciągłego rozwoju

Obszary wiedzy BABOK® Guide

Elicitation and Collaboration

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  2 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte/Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

  16

 • PDU`s

  16

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ