FacilitationBA - Facilitation Techniques for Project Team Members (Metody facylitacji dla członków zespołu projektowego)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • Analitycy biznesowi
 • Kierownicy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Zdefiniować facylitację w kontekście analizy biznesowej
 • Rozpoznawać szanse na facylitację w analizie biznesowej
 • Wyjaśnić role i obowiązki facylitatora
 • Planować facylitację sesji
 • Właściwie dobierać metody facylitacji do sesji
 • Poprowadzić sesję w oparciu o najlepsze wzorce
 • Poprowadzić facylitację w wirtualnym środowisku
 • Moderować konflikty powstające podczas sesji

 

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Możliwość konsultacji z ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)

 

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

Opis

Znaczną część czasu pracy osób prowadzących analizą biznesową zajmuje facylitacja sesji zbierania wymagań i innych informacji. Mimo tego, wielu facylitatorów nie ma formalnego przygotowania do prowadzenia takich spotkań. Dzięki skutecznej facylitacji można zbierać wymagania oraz informacje nadające się do analizy i opracowania po zakończeniu sesji. Szkolenie „Metody facylitacji w analizie biznesowej” skupia się na umiejętnościach facylitacji niezbędnych do uzyskiwania i analizowania wymagań w projekcie.

Podczas tego niezwykle interaktywnego szkolenia dowiesz się, jak skutecznie pomagać interesariuszom w określaniu ich potrzeb oraz przekształcać te potrzeby w wymierne wymagania za pomocą facylitacji. Jako facylitator, nauczysz się przygotowywać i prowadzić sesje grupowe – zarówno na miejscu, jak i zdalnie. Poznasz nie tylko kilka metod facylitacji, ale I skuteczne wzorce facylitacji oraz sposoby moderowania konfliktów podczas sesji grupowych. Co najważniejsze, szkolenie będzie okazją do przećwiczenia tych umiejętności w bezpiecznych warunkach, pod okiem wykwalifikowanego facylitatora prowadzącego uczestników w trakcie zajęć praktycznych. To szkolenie da ci pewność potrzebną do przygotowania takiej sesji, w tym opracowania planu facylitacji, motywowania uczestników do udziału, budowania konsensusu, moderowania konfliktów, utrzymywania koncentracji na temacie oraz oceny wyników pod kątem wiedzy nabytej.

Ten kurs może pomóc wszystkim, którzy muszą lepiej prowadzić spotkania i warsztaty związane z wymaganiami bądź innymi konkretnymi rezultatami. Choć szkolenie koncentruje się na realiach analizy biznesowej, omawiane metody znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie (adaptacyjne oraz tradycyjne zarządzanie projektami, zawieranie umów, itd.).

Tematyka

1. Wprowadzenie do facylitacji

 • Na czym polega facylitacja?
 • Kim jest facylitator?
 • Facylitacja w analizie biznesowej
 • Różnica między procesem a treścią
 • Iteracyjność facylitacji w analizie biznesowej
 • Role w sesjach facylitacji
 • Istotność sponsora i ekspertów przedmiotowych
 • Okazje do facylitacji z punktu widzenia analityka biznesowego
 • Dobre praktyki facylitacji

2. Planowanie facylitacji

 • Co warto uwzględnić planując poprowadzenie sesji
 • Planowanie sesji: cel i uczestnicy
 • Planowanie sesji: potencjalne ryzyko
 • Plan zarządzania ryzykiem
 • Plan sesji: otoczenie
 • Co warto uwzględnić w przypadku sesji zdalnych
 • Wykorzystywanie narzędzi do pracy w zespołach wirtualnych
 • Sesje zdalne: wskazówki
 • Planowanie sesji: program i metody

3. Zaangażowanie uczestników

 • Jakie warunki sprzyjają angażowaniu uczestników
 • Pokonywanie barier utrudniających angażowanie się
 • Tworzenie norm uczestnictwa
 • Badanie zaangażowania grupy

4. Metody facylitacji

 • Burza mózgów
 • Generowanie pomysłów/grupowanie/kategoryzacja
 • Notatnik grupowy
 • Zogniskowane wywiady grupowe
 • Różne warsztaty wymagań (optymalizacja procesów, sesje JAD, iteracje Agile, itp.)
 • Analiza braków
 •  Analiza pierwotnych przyczyn (np. diagram Ishikawy, metoda 5 x dlaczego)
 • Analiza pola sił
 • Głosowanie wielokrotne
 • Macierz kryteriów
 • Macierz efektów i pracochłonności
 • Weryfikacja planu facylitacji sesji

5. Wzorce facylitacji

 • Przegląd wzorców facylitacji
 • Sesje z udziałem facylitatora: przed, w trakcie i po
 • Aktywne słuchanie
 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa
 • Neutralność
 • Kwestionowanie
 • Parafrazowanie
 • Utrzymywanie koncentracji na temacie
 • Korzystanie z pomocy wizualnych
 • Informacje zwrotne
 • Podsumowania
 • Syntezowanie pomysłów
 • Interweniowanie
 • Prowadzenie sesji z facylitacją

6. Metody rozwiązywania konfliktów

 • Sprzeczka a dyskusja
 • Rodzaje konfliktów podczas facylitacji
 • Jak zapobiegać dysfunkcyjności w zespołach (podstawy dynamiki zespołów: formowanie, ścieranie i normowanie)
 • Moderowanie konfliktów między uczestnikami
 • Rozwiązywanie konfliktów z uczestnikami
 • Postępowanie z wiecznie niezadowolonymi
 • Przezwyciężanie oporu wobec zmian
 • Zarządzanie zróżnicowanymi grupami i inne kwestie kulturowe
 • Interweniowanie w konflikcie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Droga do konsensusu
   

 7. Projektowanie procesu

 • Przykładowe programy sesji
 • Arkusz planowania sesji

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  2 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte/Zamknięte

Punkty

 • CDU`s

  16

 • PDU`s

  16

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ