ReqBA - Effective Requirements Management (Efektywne zarządzanie wymaganiami)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • Analitycy biznesowi, którzy na co dzień zajmują się gromadzeniem i dokumentowaniem wymagań
 • Analitycy systemowi, kierownicy techniczni, analitycy baz danych, architekci i programiści, którzy korzystają z wymagań, jako podstawy do specyfikacji, tworzenia i wdrożenia rozwiązania
 • Kierownicy projektów i członkowie zespołów projektowych, którzy łączą swoje obowiązki funkcyjne z rolą analityka biznesowego
 • Właściciele procesów biznesowych, którzy kontaktują się z analitykami biznesowymi
 • Osoby przygotowujące się do egzaminów CCBA, CBAP

 

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Omówić podstawowe koncepcje i terminologię związaną z wymaganiami
 • Stworzyć schemat klasyfikacji wymagań
 • Zdefiniować różne klasy wymagań
 • Opisać kluczowe działania z dziedziny inżynierii wymagań
 • Rozpoznawać interesariuszy projektu
 • Określać rolę każdego interesariusza
 • Przypisywać produkty cząstkowe projektu
 • Rozpoznawać interesy interesariuszy w projekcie
 • Określać siłę i wpływowość interesariuszy
 • Rozpoznawać ryzyka i określać strategie łagodzenia związane z interesariuszami
 • Opracowywać analizę użytkowników
 • Wymienić korzyści wynikające z planowania działań związanych z wymaganiami
 • Wymienić bariery utrudniające działania związane z wymaganiami
 • Określić typową zawartość planu zarządzania wymaganiami
 • Opisać najczęściej stosowane techniki zbierania wymagań
 • Wymienić zalety i wady każdej z technik zbierania wymagań
 • Stosować podstawowe zasady i wskazówki umożliwiające skuteczne korzystanie z każdej techniki zbierania wymagań
 • Opisać zawartość i cechy dobrego dokumentu specyfikacji wymagań systemu
 • Wymienić atrybuty odpowiednio sformułowanych opisów wymagań
 • Wyjaśnić, dlaczego plan bazowy wymagań jest niezbędny
 • Opisać proces ustalania planu bazowego
 • Wymienić metody dokumentowania wymagań
 • Określić metody analizowania wymagań i uzyskiwania zatwierdzeń
 • Zdefiniować zarządzanie zmianami wymagań
 • Wymienić czynniki wywołujące zmiany wymagań
 • Opisać narzędzia do zarządzania wymaganiami
 • Opisać działania związane z procesem zarządzania zmianami
 • Zdefiniować śladowanie
 • Wymienić różne rodzaje śladowania
 • Wyjaśnić, jak stosuje się różne narzędzia do śladowania wymagań
 • Określić zasady śladowania
 • Wymienić czynniki wpływające na zasady śladowania

 

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Nabycie umiejętności stosowania najbardziej efektywnych w danym projekcie technik określania, uzyskiwania, dokumentacji i walidacji wymagań
 • Rozwijanie zdolności budowania wśród interesariuszy aprobaty dla wymagań spełniających określone cele firmy

Dodatkowe korzyści:

 • Możliwość konsultacji z ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych

Certyfikacja

 Szkolenie przygotowuje technicznie i praktycznie do zdania egzaminu certyfikacyjnego CCBA® International Institute of Business Analysis!

Więcej o certyfikacji

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

Opis

Niedoprecyzowane i niekompletne wymagania stanowią główną przyczynę nieudanych projektów lub systemów. To praktyczne szkolenie koncentruje się na sprawdzonych technikach określania, uzyskiwania i walidacji wymagań. Rozwija umiejętności diagnostycznego sposobu myślenia dzięki czemu zdecydowanie zwiększa zdolność analityka biznesowego do zdobycia zaufania interesariuszy i uzyskania kompletnych oraz użytecznych wymagań. 

Po zaakceptowaniu proponowanego zakresu rozwiązania problemu biznesowego ruszają prace związane z projektowaniem i tworzeniem wybranego rozwiązania (zwykle w ramach projektu). Szkolenie wyjaśnia wkład analizy biznesowej w projekt: zapewnienie uzyskania kompletu wymagań tworzonego rozwiązania, informowanie oraz potwierdzanie zrozumienia wymagań przez wszystkich interesariuszy. Oprócz tego, kurs objaśnia jak analiza biznesowa w projekcie zapewnia zgodność tworzonego rozwiązania z zakładanym zakresem i rozwiązuje potencjalne problemy z zarządzaniem wymaganiami (oraz zmianami wymagań) w czasie ich obowiązywania.

Liczne narzędzia, ciekawe ćwiczenia oraz celne wskazówki przekazywane podczas szkolenia pozwolą Ci rozwinąć swoje kompetencje w obszarze analizy biznesowej.

Tematyka

1. Zasady i koncepcje

 • Omówienie podstawowych koncepcji i terminologii związanej z wymaganiami
 •  Stworzenie schematu klasyfikacji wymagań
 •  Zdefiniowanie różnych klas wymagań
 •  Opisanie kluczowych działań z dziedziny inżynierii wymagań

2. Przeprowadzenie analizy interesariuszy

 •  Rozpoznawanie interesariuszy projektu
 •  Określanie roli każdego interesariusza
 •  Przypisywanie produktów cząstkowych projektu
 •  Rozpoznawanie interesów interesariuszy w projekcie
 •  Określanie siły i wpływowości interesariuszy
 •  Rozpoznawanie ryzyk i określanie strategii łagodzenia związanych z interesariuszami
 •  Opracowanie analizy użytkowników

3. Planowanie działań związanych z wymaganiami

 •  Definiowanie korzyści wynikających z planowania działań związanych z wymaganiami
 •  Definiowanie barier utrudniających działania związane z wymaganiami
 •  Określanie typowej zawartości planu zarządzania wymaganiami

4. Przeprowadzenie zbierania wymagań

 •  Zapoznanie z najczęściej stosowanymi technikami zbierania wymagań
 •  Definiowanie zalet i wad każdej z technik zbierania wymagań
 •  Stosowanie podstawowych zasad i wskazówek umożliwiających skuteczne korzystanie z każdej techniki zbierania wymagań

5. Dokumentowanie wyników zbierania wymagań

 •  Zapoznanie z zawartością i cechami dobrego dokumentu specyfikacji wymagań systemu
 •  Zdefiniowanie atrybutów odpowiednio sformułowanych opisów wymagań

6. Analizowanie, przegląd i zatwierdzanie wymagań

 •  Znaczenie planu bazowego w zarządzaniu wymaganiami
 •  Elementy procesu ustalania planu bazowego
 •  Zdefiniowanie metod dokumentowania wymagań
 •  Dobieranie metod analizowania wymagań i uzyskiwania zatwierdzeń

7. Zarządzanie zmianami w wymaganiach

 •  Zdefiniowanie zarządzania zmianami wymagań
 •  Czynniki wywołujące zmiany wymagań
 •  Narzędzia do zarządzania wymaganiami
 •  Działania związane z procesem zarządzania zmianami
 •  Zdefiniowanie śladowania
 •  Różne rodzaje śladowania
 •  Zastosowanie i dobór narzędzi do śladowania wymagań
 •  Zasady śladowania
 •  Zdefiniowanie czynników wpływających na zasady śladowania

 

Obszary wiedzy BABOK® Guide

 • Zbieranie wymagań i współpraca [z interesariuszami]
 • Zarządzanie cyklem życia wymagań
 • Analiza wymagań i precyzowanie projektu rozwiązania
 • Ocena rozwiązania

   

 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Opinie

Świetnie przygotowany trener, znający przekazywane zagadnienia również w praktyce.

Piotr Lipka, Główny Specjalista, Polska Telefonia Cyfrowa

Kolejne szkolenie w cyklu szkoleniowym ścieżki analizy binzesowej, które mogę polecić. Powinno być obowiązkowym szkoleniem dla każdego analityka biznesowego. Pozwala na metodyczne podejście do zagadnień związanych z analizą biznesową oraz dostarcza wielu użytecznych wskazówek i narzędzi do wykorzystania w praktyce.

Filip Morliński, Ernst&Young

Zakres merytoryczny szkolenia w pełni zaspokoił moje oczekiwania. Patricia peters jako trener jest PROFESJONALISTĄ! Umiejętnie przekazała swoją wiedzę, przytaczając przykłady z życia wzięte. Należy tutaj również podkreślić ogromny wkład i zaangażowanie tłumacza Pani Karoliny Więckowskiej. Miła i przyjazna atmosfera, adekwatny hotel a przede wszystkim wysoki poziom szkolenia i bardzo dobrze przygotowany materiał szkoleniowy - polecam przyszłym Analitykom biznesowym.

Marta Juręczyk, ACCEDIT

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

  24

 • PDU`s

  24

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ