PracticeBA - Business Analysis in a Project Life Cycle (Analiza biznesowa w cyklu życia projektu)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • Osoby rozpoczynające pracę jako analityk biznesowy
 • Analitycy biznesowi, którzy chcą usystematyzować posiadaną przez siebie wiedzę
 • Osoby nadzorujące lub współpracujące z analitykami biznesowymi (m.in. dyrektorzy działów rozwoju aplikacji, kierownicy projektów, kierownicy działów IT, analitycy systemowi, inżynierowie systemów, programiści)
 • Twórcy oprogramowania i innych produktów
 • Kierowników projektów
 • Osoby przygotowujące się do egzaminów CCBA, CBAP

 

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Zrozumieć podstawowe pojęcia i mechanizmy analizy biznesowej oraz zakres roli analityka biznesowego
 • Zarządzać relacjami z interesariuszami jako analityk biznesowy
 • Rozumieć i wykorzystywać najważniejsze mechanizmy projektów – podstawowego środowiska pracy analityka
 • Określać kontekst biznesowy i techniczny pracy analityka
 • Stosować różne narzędzia i metody wykorzystywane w analizie biznesowej
 • Uświadomić sobie, w jaki sposób analityk biznesowy może wnosić wartość do organizacji

 

 

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Ujednolicenie profesjonalnej terminologii w zakresie analizy biznesowej
 • Zrozumienie w jakim stopniu analityk biznesowy wspiera projekt, począwszy od określenia jego zakresu na etapie analizy, a skończywszy na działaniach sprawdzających spełnienie ustalonych wymagań na etapie testowania
 • Ograniczenie ryzyka dzięki zastosowaniu najlepszych wzorców w analizie biznesowej

Dodatkowe korzyści:

 • Możliwość konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim
 • Dwujęzyczne materiały szkoleniowe wzbogacone o dodatkowe teksty referencyjne

 

Certyfikacja

 Szkolenie przygotowuje technicznie i praktycznie do zdania egzaminu certyfikacyjnego CCBA® International Institute of Business Analysis!

Więcej o certyfikacji

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®) 3.0

Autor: International Institute of Business. Analysis

NOWOŚĆ

Opis

Rola analityka biznesowego ma kluczowe znaczenie dla określania wymagań projektu w jego najwcześniejszych etapach, a także dla planowania, precyzowania i weryfikacji zakresu projektu. Ważne jest uświadomienie sobie, jaki jest obszar wiedzy, którą wnosi analityk biznesowy w opracowanie rozwiązań biznesowych.

Celem szkolenia Analiza biznesowa w cyklu życia projektu jest umożliwienie zrozumienia podstawowych korzyści, funkcji oraz wpływu kluczowego stanowiska analityka biznesowego osobom mianowanym na to stanowisko oraz osobom współpracującym z analitykami biznesowymi. Uczestnicy dowiedzą się, w jakim stopniu analityk biznesowy wspiera projekt, począwszy od określenia jego zakresu na etapie analizy, a skończywszy na działaniach sprawdzających spełnienie ustalonych wymagań na etapie testowania. Kurs koncentruje się zwłaszcza na tej funkcji analizy biznesowej, która wiąże się z tworzeniem rozwiązań opartych na technologiach informatycznych, ponieważ jej rozumienie jest kluczowe dla sukcesu danego projektu.

Szkolenie może zainteresować menedżerów, biznesowych ekspertów dziedzinowych, twórców oprogramowania i innych produktów, kierowników projektów, początkujących analityków biznesowych oraz każdą osobę odpowiedzialną za wartość wnoszoną przez jej pracę w ramach projektu czy programu.

 

Tematyka

 

1. Podstawy analizy biznesowej

 • Analiza biznesowa
 • Korzenie i definicja analizy biznesowej 
 • Obszary wiedzy analizy biznesowej
 • Zadania analizy biznesowej
 • Standard analizy biznesowej BABOK® Guide – najważniejsze pojęcia
 • Analityk biznesowy – rola czy profesja?
 • o Cechy dobrego analityka biznesowego
 • o Kluczowe czynniki sukcesu analityka biznesowego
 • o Bazowe kompetencje analityka biznesowego według BABOK® Guide
 • o Pozycja analityków biznesowych w organizacjach

2. Rozpoznawanie i analiza interesariuszy

 • Budowanie zaufania w relacjach z interesariuszami
 • Dlaczego w projektach potrzebny jest kierownik projektu i analityk biznesowy?
 • Członkowie zespołu projektu – porównanie ról kierownika projektu i analityka biznesowego
 • Eksperci dziedzinowi
 • Analiza interesariuszy
 • o Szablon oceny interesariuszy
 • o Macierz oceny interesariuszy
 • o Model istotności interesariuszy
 • Zasady budowania relacji z interesariuszami
 • Równoważenie potrzeb interesariuszy
 • Strategie zarządzania zmianą
 • Źródłowe przyczyny konfliktów
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Skuteczne spotkania i skuteczna komunikacja
 • Analityk biznesowy jako facylitator
 • o Najlepsze wzorce
 • o Podejmowanie decyzji
 • o Droga do konsensusu
 • o Wywieranie wpływu na innych

3. Zrozumienie źródeł i zakresu projektu

 • Dlaczego organizacje podejmują się realizacji projektów?
 • Określanie i analiza potrzeb biznesowych – diagnostyczne podejście
 • Opracowywanie uzasadnienia biznesowego
 • Planowanie strategiczne
 • Rola analityka biznesowego w planowaniu strategicznym
 • Zarządzanie portfelem projektów i zarządzanie programami
 • Architektura korporacyjna (Enterprise Architecture)
 • Siatka Zachmana
 • Cykl tworzenia rozwiązania a cykl życia projektu
 • Działania analityka biznesowego w projekcie
 • Określanie wizji i zakresu rozwiązania
 • Inicjowanie projektów

4. Wymagania - droga do rozwiązania

 • Metody wydobywania
 • Formaty dokumentowania informacji
 • Cechy dobrego modelu
 • Wyniki działań analitycznych
 • Koncepcja „Essential Analysis”
 • Podstawowe elementy opisu kontekstu rozwiązania
 • Poznawanie kontekstu biznesowego rozwiązania
 • Opisywanie procesów – przykładowe narzędzia i notacje
 • Reguły biznesowe
 • Opis stanu istniejącego
 • Elementy opisu rozwiązania
 • Klasyfikacja wymagań wg BABOK® Guide
 • Atrybuty dobrych wymagań
 • Ryzyka związane z wymaganiami
 • Warsztaty wymagań
 • Dlaczego analityk biznesowy powinien rozumieć kontekst techniczny?
 • o Terminologia techniczna
 • o Metodyki tworzenia rozwiązań
 • o Użyteczność
 • o Inne ważne obszary techniczne
 • Określanie wymagań przejściowych
 • Metody oceny i walidacji rozwiązania
 • Metody priorytetyzacji
 • Określanie założeń i ograniczeń
 • Planowanie działań analitycznych – WBS
 • Planowanie komunikacji dotyczącej wymagań
 • Planowanie zarządzania wymaganiami

5. Tworzenie wartości dodanej dla organizacji

 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie relacjami i komunikacja
 • Poznawanie nowych technik analitycznych
 • Doskonalenie umiejętności
 • Planowanie analizy biznesowej

 

Obszary wiedzy BABOK® Guide

 • Analiza strategii
 • Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej
 • Zbieranie wymagań i współpraca [z interesariuszami]
 • Zarządzanie cyklem życia wymagań
 • Analiza wymagań i precyzowanie projektu rozwiązania
 • Ocena rozwiązania

 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Opinie

Świetnie przygotowany trener, znający przekazywane zagadnienia również w praktyce.

Piotr Lipka, Główny Specjalista, Polska Telefonia Cyfrowa

Kolejne szkolenie w cyklu szkoleniowym ścieżki analizy binzesowej, które mogę polecić. Powinno być obowiązkowym szkoleniem dla każdego analityka biznesowego. Pozwala na metodyczne podejście do zagadnień związanych z analizą biznesową oraz dostarcza wielu użytecznych wskazówek i narzędzi do wykorzystania w praktyce.

Filip Morliński, Ernst&Young

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, gdyż pokrywa niezbędny materiał teoretyczny z wieloma przykładami praktycznymi. Ze szkolenia najbardziej zapamiętam ćwiczenia logiczne, które uczą takiego sposobu myślenia, które jest niezbędne analitykowi biznesowemu. Darryl Booker jako trener jest bardzo charyzmatyczny i otwarty. Wiele godzin szkolenia mija w mgnieniu oka.

Magdalena Greczka, Raiffeisen Bank Polska SA

Darryl Booker jako trener jest doświadczonym, merytorycznie przygotowanym prowadzącym. Inni powinni być z niego przykład.

Dagmara Kowalska, Sabre Polska

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, gdyż w zupełności pokrywało moje potrzeby co do merytoryki i sposobu przekazywania wiedzy. Darryl Booker jako trener jest bardzo zaangażowaną osobą przez co przekazywana wiedza jest podana w sposób bardzo zrozumiały.

Grzegorz Gołębiewski, FUTURO IT

Szkolenie było prowadzone profesjonalnie.Dowiedziałam się więcej na temat praktyki w analizie biznesowej. Załączone ćwiczenia pozwalają na sprawdzenie przekazanego materiału w praktyce.

 

 

Agnieszka Grodzka, Volvo Polska Sp. z o.o.

Szkolenie godne polecenia nie tylko dla analityków biznesowych, ale też dla kierowników projektów, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencij i być w stanie rozmawiać z analitykami jak równy z równym. Widać doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącego, podparte wieloletnim doświadczeniem. Lekkość i sposób w jaki Darryl Brooker prowadzi zajęcia sprawia, że nawet skomplikowane zagadnienia stają się przystępne i łatwe do zrozumieniania dla każdego. Kurs daleki jest od formuły wykładu. Przykłady i prowadzone ćwiczenia, życiowe i niebanalne, zostały dobrane w taki sposób, aby uczestnicy bazując na wspólnych doświadczeniach mogli łatwo się zaangażować w wypracowanie rozwiązania i wejść świat Analizy Biznesowej. O szkoleniach MT&DC słyszałem do tej pory wyłącznie dobre rzeczy. Teraz mogę sam szczerze polecić je każdemu kto myśli poważnie o inwestycji we własny rozwój.

Krzysztof Moskwa, Software Development Manager, Avid Technology

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

Punkty

 • CDU`s

  24

 • PDU`s

  24

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie

 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ