PracticeBA - Business Analysis in a Project Life Cycle (Analiza biznesowa w cyklu życia projektu)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • Osoby rozpoczynające pracę jako analityk biznesowy
 • Analitycy biznesowi, którzy chcą usystematyzować posiadaną przez siebie wiedzę
 • Osoby nadzorujące lub współpracujące z analitykami biznesowymi (m.in. dyrektorzy działów rozwoju aplikacji, kierownicy projektów, kierownicy działów IT, analitycy systemowi, inżynierowie systemów, programiści)
 • Twórcy oprogramowania i innych produktów
 • Kierownicy projektów
 • Osoby przygotowujące się do egzaminów CCBA, CBAP

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • Zrozumieć podstawowe pojęcia i mechanizmy analizy biznesowej oraz zakres roli analityka biznesowego
 • Zarządzać relacjami z interesariuszami jako analityk biznesowy
 • Rozumieć i wykorzystywać najważniejsze mechanizmy projektów – podstawowego środowiska pracy analityka
 • Określać kontekst biznesowy i techniczny pracy analityka
 • Stosować różne narzędzia i metody wykorzystywane w analizie biznesowej
 • Uświadomić sobie, w jaki sposób analityk biznesowy może wnosić wartość do organizacji

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Ujednolicenie profesjonalnej terminologii w zakresie analizy biznesowej
 • Zrozumienie w jakim stopniu analityk biznesowy wspiera projekt, począwszy od określenia jego zakresu na etapie analizy, a skończywszy na działaniach sprawdzających spełnienie ustalonych wymagań na etapie testowania
 • Ograniczenie ryzyka dzięki zastosowaniu najlepszych wzorców w analizie biznesowej

Dodatkowe korzyści:

 • Możliwość konsultacji z ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych

Certyfikacja

 Szkolenie przygotowuje technicznie i praktycznie do zdania egzaminu certyfikacyjnego CCBA® International Institute of Business Analysis!

Więcej o certyfikacji

Polecane pozycje z naszej Księgarni:

Opis

Rola analityka biznesowego ma kluczowe znaczenie dla określania wymagań projektu w jego najwcześniejszych etapach, a także dla planowania, precyzowania i weryfikacji zakresu projektu. Ważne jest uświadomienie sobie, jaki jest obszar wiedzy, którą wnosi analityk biznesowy w opracowanie rozwiązań biznesowych.

Celem szkolenia Analiza biznesowa w cyklu życia projektu jest umożliwienie zrozumienia podstawowych korzyści, funkcji oraz wpływu kluczowego stanowiska analityka biznesowego osobom mianowanym na to stanowisko oraz osobom współpracującym z analitykami biznesowymi. Uczestnicy dowiedzą się, w jakim stopniu analityk biznesowy wspiera projekt, począwszy od określenia jego zakresu na etapie analizy, a skończywszy na działaniach sprawdzających spełnienie ustalonych wymagań na etapie testowania. Kurs koncentruje się zwłaszcza na tej funkcji analizy biznesowej, która wiąże się z tworzeniem rozwiązań opartych na technologiach informatycznych, ponieważ jej rozumienie jest kluczowe dla sukcesu danego projektu.

Szkolenie może zainteresować menedżerów, biznesowych ekspertów dziedzinowych, twórców oprogramowania i innych produktów, kierowników projektów, początkujących analityków biznesowych oraz każdą osobę odpowiedzialną za wartość wnoszoną przez jej pracę w ramach projektu czy programu.

Tematyka

1. Podstawy analizy biznesowej

Analiza biznesowa

Korzenie i definicja analizy biznesowej 

Obszary wiedzy analizy biznesowej

Zadania analizy biznesowej

Standard analizy biznesowej BABOK® Guide – najważniejsze pojęcia

Analityk biznesowy – rola czy profesja?

 - Cechy dobrego analityka biznesowego

 - Kluczowe czynniki sukcesu analityka biznesowego

 - Bazowe kompetencje analityka biznesowego według BABOK® Guide

 - Pozycja analityków biznesowych w organizacjach
 

2. Rozpoznawanie i analiza interesariuszy

Budowanie zaufania w relacjach z interesariuszami

Dlaczego w projektach potrzebny jest kierownik projektu i analityk biznesowy?

Członkowie zespołu projektu – porównanie ról kierownika projektu i analityka biznesowego

Eksperci dziedzinowi

Analiza interesariuszy

 - Szablon oceny interesariuszy

 - Macierz oceny interesariuszy

 - Model istotności interesariuszy

Zasady budowania relacji z interesariuszami

Równoważenie potrzeb interesariuszy

Strategie zarządzania zmianą

Źródłowe przyczyny konfliktów

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Skuteczne spotkania i skuteczna komunikacja

Analityk biznesowy jako facylitator:

 - Najlepsze wzorce

 - Podejmowanie decyzji

 - Droga do konsensusu

 - Wywieranie wpływu na innych
 

3. Zrozumienie źródeł i zakresu projektu

Dlaczego organizacje podejmują się realizacji projektów?

Określanie i analiza potrzeb biznesowych – diagnostyczne podejście

Opracowywanie uzasadnienia biznesowego

Planowanie strategiczne

Rola analityka biznesowego w planowaniu strategicznym

Zarządzanie portfelem projektów i zarządzanie programami

Architektura korporacyjna (Enterprise Architecture)

Siatka Zachmana

Cykl tworzenia rozwiązania a cykl życia projektu

Działania analityka biznesowego w projekcie

Określanie wizji i zakresu rozwiązania

Inicjowanie projektów
 

4. Wymagania - droga do rozwiązania

Metody wydobywania

Formaty dokumentowania informacji

Cechy dobrego modelu

Wyniki działań analitycznych

Koncepcja „Essential Analysis”

Podstawowe elementy opisu kontekstu rozwiązania

Poznawanie kontekstu biznesowego rozwiązania

Opisywanie procesów – przykładowe narzędzia i notacje

Reguły biznesowe

Opis stanu istniejącego

Elementy opisu rozwiązania

Klasyfikacja wymagań wg BABOK® Guide

Atrybuty dobrych wymagań

Ryzyka związane z wymaganiami

Warsztaty wymagań

Dlaczego analityk biznesowy powinien rozumieć kontekst techniczny?

 - Terminologia techniczna

 - Metodyki tworzenia rozwiązań

 - Użyteczność

 - Inne ważne obszary techniczne

Określanie wymagań przejściowych

Metody oceny i walidacji rozwiązania

Metody priorytetyzacji

Określanie założeń i ograniczeń

Planowanie działań analitycznych – WBS

Planowanie komunikacji dotyczącej wymagań

Planowanie zarządzania wymaganiami
 

5. Tworzenie wartości dodanej dla organizacji

Zarządzanie czasem

Zarządzanie relacjami i komunikacja

Poznawanie nowych technik analitycznych

Doskonalenie umiejętności

Planowanie analizy biznesowej

Obszary wiedzy BABOK® Guide

 • Analiza strategii
 • Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej
 • Zbieranie wymagań i współpraca [z interesariuszami]
 • Zarządzanie cyklem życia wymagań
 • Analiza wymagań i precyzowanie projektu rozwiązania
 • Ocena rozwiązania

 

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Opinie

Świetnie przygotowany trener, znający przekazywane zagadnienia również w praktyce.

Piotr Lipka, Główny Specjalista, Polska Telefonia Cyfrowa

Kolejne szkolenie w cyklu szkoleniowym ścieżki analizy binzesowej, które mogę polecić. Powinno być obowiązkowym szkoleniem dla każdego analityka biznesowego. Pozwala na metodyczne podejście do zagadnień związanych z analizą biznesową oraz dostarcza wielu użytecznych wskazówek i narzędzi do wykorzystania w praktyce.

Filip Morliński, Ernst&Young

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, gdyż pokrywa niezbędny materiał teoretyczny z wieloma przykładami praktycznymi. Ze szkolenia najbardziej zapamiętam ćwiczenia logiczne, które uczą takiego sposobu myślenia, które jest niezbędne analitykowi biznesowemu. Darryl Booker jako trener jest bardzo charyzmatyczny i otwarty. Wiele godzin szkolenia mija w mgnieniu oka.

Magdalena Greczka, Raiffeisen Bank Polska SA

Darryl Booker jako trener jest doświadczonym, merytorycznie przygotowanym prowadzącym. Inni powinni być z niego przykład.

Dagmara Kowalska, Sabre Polska

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, gdyż w zupełności pokrywało moje potrzeby co do merytoryki i sposobu przekazywania wiedzy. Darryl Booker jako trener jest bardzo zaangażowaną osobą przez co przekazywana wiedza jest podana w sposób bardzo zrozumiały.

Grzegorz Gołębiewski, FUTURO IT

Szkolenie było prowadzone profesjonalnie.Dowiedziałam się więcej na temat praktyki w analizie biznesowej. Załączone ćwiczenia pozwalają na sprawdzenie przekazanego materiału w praktyce.

 

 

Agnieszka Grodzka, Volvo Polska Sp. z o.o.

Szkolenie godne polecenia nie tylko dla analityków biznesowych, ale też dla kierowników projektów, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencij i być w stanie rozmawiać z analitykami jak równy z równym. Widać doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzącego, podparte wieloletnim doświadczeniem. Lekkość i sposób w jaki Darryl Brooker prowadzi zajęcia sprawia, że nawet skomplikowane zagadnienia stają się przystępne i łatwe do zrozumieniania dla każdego. Kurs daleki jest od formuły wykładu. Przykłady i prowadzone ćwiczenia, życiowe i niebanalne, zostały dobrane w taki sposób, aby uczestnicy bazując na wspólnych doświadczeniach mogli łatwo się zaangażować w wypracowanie rozwiązania i wejść świat Analizy Biznesowej. O szkoleniach MT&DC słyszałem do tej pory wyłącznie dobre rzeczy. Teraz mogę sam szczerze polecić je każdemu kto myśli poważnie o inwestycji we własny rozwój.

Krzysztof Moskwa, Software Development Manager, Avid Technology

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  3 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

  24

 • PDU`s

  24

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ