Zakończyliśmy projekt Uniwersytet Europejski rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczych

19 listopada 2005

Konsorcjum w składzie: Management Training and Development Center Sp. z o.o. oraz Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Prywatyzacji zakończyło realizację projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt Uniwersytet Europejski rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczych realizowany był w ramach jednego z działań programowych SPO RZL działanie 2.3. Celem projektu był rozwój kompetencji i umiejętności kadr zarządzających 8 przedsiębiorstw branży farmaceutycznej i spożywczej. Projekt realizowano na terenie całej Polski. Przedsiębiorstwa uczestniczące w programie zmierzają w kierunku ustawicznego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zatrudnianych pracowników.

Firmy, które chcą odnosić niekwestionowane sukcesy w obecnej gospodarce, powinny konkurować przede wszystkim kompetencjami swoich pracowników, zatem należy traktować rozwój kadry w kategoriach długoterminowej inwestycji. Pracownicy firm Baxter Terpol Sp. z o.o., Herbapol Lublin S.A., Nutricia Polska Sp. z o.o., Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica”S.A., Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., Medana Pharma Terpol Group S.A. w ramach projektu Uniwersytet Europejski uczestniczyli w szkoleniach podnoszących już zdobyte kwalifikacje i umiejętności zawodowe lub pozwalające zdobyć nowe, a, co za tym idzie, podnieść konkurencyjność firmy.

Szkolenia miały na celu dostarczenie pracownikom: Baxter Terpol Sp. z o.o., Herbapol Lublin S.A., Nutricia Polska Sp. z o.o., Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica”S.A., Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., Medana Pharma Terpol Group S.A. szerokiego zakresu wiedzy z zarządzania projektami i finansów przedsiębiorstw. Programy szkoleniowe odpowiadały nowoczesnym i najbardziej efektywnym standardom kształcenia dorosłych oraz uwzględniały specyficzne potrzeby przedsiębiorstw o takim charakterze.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, która służy udzielaniu pomocy państwom członkowskim w osiąganiu wysokiego poziomu zatrudnienia i dostosowaniu umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ