Wielkie wydarzenie w Project Managemencie - powołanie polskiego oddziału PMI!

26 marca 2003

Dnia 26 marca 2003 został utworzony pierwszy polski oddział Project Management Institute : PMI Warsaw, Poland Chapter. Misją lokalnych PMI Chapters jest promowanie profesjonalnego zarządzania projektami zarówno w biznesie i organizacjach, jak również w ośrodkach akademickich i szkoleniowych przy pełnym wsparciu ze strony PMI.

W zebraniu założycielskim, które odbyło się w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wzięło udział 39 osób. Zebranie otworzył Piotr Maciejczyk, który przypomniał obecnym cele powołania stowarzyszenia, jak również zaproponował wybór prezydium. Przewodniczącym zebrania został Tomasz Borucki, sekretarzem - Mariola Romanko, natomiast 3-osobową komisję skrutacyjną stworzyli: Jacek Żelisławski, Marcin Zagdański oraz Krzysztof Ogonek.

Celem pierwszego zebrania było uchwalenie statutu stowarzyszenia a także wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu Założycielskiego. W wyniku emocjonującego głosowania do Zarządu zostały wybrane następujące osoby:
Prezes: Zbigniew Traczyk
Wiceprezes ds. Organizacyjnych: Grzegorz Kuliszewski
Skarbnik: Witold Hendrysiak
Sekretarz: Jarosław Milewski
Członek Zarządu ds. Komunikacji: Tomasz Piotr Łopaciński
Członek zarządu ds. Edukacji: Piotr Plewiński

Natomiast do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Zbigniew Sobieralski
Pierwszy Członek Komisji Rewizyjnej: Radosław Niedźwiedzki
Drugi Członek Komisji Rewizyjnej: Piotr Jan Bijak

W kolejnym punkcie obrad zaproponowano, aby do Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia powołać w całości nowo wybrany Zarząd. Wszyscy członkowie Zarządu wyrazili zgodę na tę propozycję, po czym została ona przyjęta przez obecnych jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zarządzaniem projektami do członkostwa w PMI Warsaw, Poland Chapter. Osoba kontaktowa w MT&DC: Piotr Plewiński (piotr.plewinski@mtdc.pl, tel. +22 720 27 40), który udzieli Państwu wszelkich informacji na temat członkostwa.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ