Trwa projekt "Akademia zarządzania projektami" dla Telekomunikacji Polskiej

5 czerwca 2006

EUOd 10 kwietnia 2006 MT&DC realizuje projekt szkoleniowy "Akademia zarządzania projektami" dla Telekomunikacji Polskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach jednego z działań programowych SPO RZL działanie 2.3 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" realizowany jest jeden z pierwszych w branży telekomunikacyjnej w Polsce projekt szkoleniowy "Akademia zarządzania projektami". Celem projektu jest rozwój kompetencji i umiejętności kadr zarządzających i pracowników Telekomunikacji Polskiej, co doprowadzi do podniesienia usług oferowanych przez TP oraz usprawnienia procesów obsługi klienta.

Celem bezpośrednim jest przeszkolenie 650 pracowników w zakresie zarządzania projektami, co jest zbieżne ze strategią firmy, inwestującej w rozwój zawodowy pracowników. Rezultatem projektu będzie: stworzenie modelowego programu szkoleniowego, podniesienie kwalifikacji pracowników, zwiększenie możliwości awansu poprzez dostarczenie pracownikom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami.

 • Szkolenia przygotowano w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną w TP. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej TP i pozwoli na osiągniecie zakładanego celu.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, która służy udzielaniu pomocy państwom członkowskim w osiąganiu wysokiego poziomu zatrudnienia i dostosowaniu umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy.

Linki:

www.europa.eu.int

www.efs.gov.pl 

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ