Sukces MT&DC - projekty szkoleniowe wyróżnione przez PARP

4 lipca 2007

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się możliwości finansowego wsparcia działań z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, w tym szkoleń dotyczących zarządzania projektami. Dofinansowaniem dla firm objęte zostały projekty służące wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promocji wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

MT&DC – stając w obliczu poważnego wyzwania jakim jest zarządzanie finansowymi środkami publicznymi – zaangażowało się w dwa duże projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na łączną kwotę ponad 7,2 mln PLN.

Projekty zarządzane przez pracowników MT&DC w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 2.3a „Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki” prowadzone są w oparciu o standardy Project Management Institute® i wspierane przez zagranicznych konsultantów, którzy na co dzień są wykładowcami prowadzącymi szkolenia organizowane przez MT&DC. Bardzo wysokie oceny jakości, które otrzymujemy podczas częstych wizyt monitorujących PARP, potwierdzają profesjonalizm w prowadzeniu projektów i są najlepszą rekomendacją naszych umiejętności w dysponowaniu środkami publicznymi.

Projekty prowadzone przez MT&DC za zrealizowanie zakładanych rezultatów oraz prawidłowe wydatkowanie środków publicznych zostały wyróżnione przez PARP, co zaowocowało zwiększeniem budżetów tych projektów. Łączna wartość dotychczas udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorstwom uczestniczącym w projektach zarządzanych przez MT&DC wyniosła ponad 2,2 mln PLN, a ilość osób przeszkolonych przekroczyła 750. Docelowo MT&DC przeszkoli w ramach projektu ponad 1000 osób, które odbędą kilka szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

 

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ