SEMINARIUM: Zarządzanie ryzykiem w projektach farmaceutycznych, 29.05.2008

17 kwietnia 2008

O PRELEGENTACH

Seminarium poprowadzili znani w międzynarodowym środowisku eksperci:
George Sifri, PMP, wykładowca i konsultant ESI International i MT&DC
Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami na międzynarodowym rynku. W swojej karierze prowadził wiele szkoleń oraz prezentacji z zakresu zarządzania projektami, wśród nich dotyczących zarządzania ryzykiem w projektach, budowy strategicznych systemów informatycznych, oceny ryzyka w projektach, tworzenia i wdrażania oprogramowania a także zarządzania wiedzą. Prowadząc programy szkoleniowe na sześciu kontynentach współpracował z takimi firmami jak, m.in.: BP Global, Motorola, HP, Novartis, GlaxoSmithKline, Dow Jones, Eurotel, ABB, Peoplesoft, Wall Street Journal, JP Morgan, Barclay.
Malcolm Ross, prezes Generapharm – Training and Consultancy
W swojej ponad 25-letniej karierze pracował na międzynarodowym rynku w branży leków generycznych, między innymi w firmach: Teva & Taro, PAR Pharmaceuticals, IPR (jako dyrektor generalny) oraz Polpharma (jak dyrektor R&D). Malcolm Ross specjalizuje się w opracowywaniu formulacji leków oraz metodologii analitycznych, a także tworzeniu departamentów R&D zgodnych ze standardami obowiązującymi w Europie.
Moderator panelu dyskusyjnego - Hanna Hanć, PMP, prezes HMH Doradztwo Gospodarcze
Posiada doświadczenie z zakresu zarządzania, doradztwa oraz zarządzania projektami. Świadczyła usługi doradcze dla firm polskich oraz zagranicznych w okresie transformacji, a także w procesach prywatyzacji. Pracując dla firm z branży farmaceutycznej odpowiadała za wprowadzenie elektronicznego biura projektów dla rozwoju produktów farmaceutycznych oraz produkcji chemicznych substancji czynnych stosowanych do produkcji leków, a także szkolenia z zakresu zarządzania procesami, programami, projektami oraz portfelami projektów.

ZAKRES SEMINARIUM
Seminarium złożone było z dwóch bloków tematycznych oraz panelu dyskusyjnego.

BLOK I: "Zarządzanie ryzykiem w projekcie"
George Sifri przedstawił skuteczne narzędzia pozwalające oceniać i reagować na ryzyka na poziomie całego projektu oraz poszczególnych zadań. Zarządzanie projektem to umiejętność wykorzystywania szans, minimalizowania zagrożeń i osiągania optymalnych rezultatów.Zarządzanie ryzykiem analizuje szanse i zagrożenia zarówno z perspektywy ogólnej, jak i szczegółowej, z wykorzystaniem sprawdzonego procesu. George Sifri zapoznał uczestników z aktywnym podejściem do szans i zagrożeń, bazującym na dokładnym zrozumieniu potęgi jakościowej i ilościowej metody zarządzania ryzykiem.

BLOK II: Zarządzanie ryzykiem w przemyśle farmaceutycznym"
Malcolm Ross omówił sposoby uwzględnienia oceny ryzyka w każdym aspekcie funkcjonowania branży farmaceutycznej, począwszy od badań nad lekami, przez rozwój preparatów i wybór rozwiązań technologicznych, zarządzanie portfelem i cyklem życia, aż po kontrolę jakości i wiele innych obszarów działania zarówno firm innowacyjnych, jak i generycznych.

Panel dyskusyjny na temat zarządzania ryzykiem w projektach farmaceutycznych
Praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem "w interaktywnej pigułce"! Była to doskonała możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń z zaproszonymi ekspertami. Pasnel zaczęto od zastanowienia się w jaki sposób zwiększać efektywność i zyskowność prowadzonej działalności stosując analizę i zarządzanie ryzykiem na wszystkich etapach rozwoju przedsięwzięcia. Na fali pierwszego pytania rozpoczeła się goraca dyskusja na liczne aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem oraz prowadzeniem projektów farmaceutycznych.

Całe wydarzenie zakończyło się akcentem "artystycznym"- MT&DC zaprosiło uczestników na wystwę: "Słowa to rzeczy" autorstwa amerykańskiej artystki Mary Kelly.

 

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ