Projekty szkoleniowe współfinansowane z EFS

1 września 2009

Projekty szkoleniowe w trakcie realizacji:

„Wykwalifikowana kadra podstawą rozwoju przedsiębiorstw z Grupy Sygnity”

Projekt szkoleniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ogólnym Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji blisko dwustu pracowników zatrudnionych w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Sygnity dzięki kompleksowemu wsparciu szkoleniowemu z obszaru analizy biznesowej, które wpisuje się bezpośrednio w strategię rozwoju grupy kapitałowej. Jednym z głównych celów jest pogłębienie wiedzy uczestników dotyczącej rozumienia wymagań biznesowych projektów z perspektywy wszystkich interesariuszy oraz przekształcania ich w konkretne rozwiązania.
W programie biorą udział analitycy biznesowi, analitycy systemowi oraz konsultanci wdrożeniowi produktów własnych i obcych. Program obejmuje między innymi cykl pięciu szkoleń, których ukończenie prowadzi do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Professional Certificate in Business Analysis wydawanego przez George Washington University i ESI International oraz tytułu Certified Business Analyst.
Zgłoszony w ramach projektu program „Akademia Analizy Biznesowej” został uznany zarówno przez menedżerów jak i zarząd spółki za najlepiej odpowiadający zdiagnozowanym potrzebom szkoleniowym.

„Europejska Akademia Zarządzania Projektami” dla Telekomunikacji Polskiej

Projekt szkoleniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji dwustu menedżerów oraz kierowników projektów z przedsiębiorstw należących do Grupy Telekomunikacja Polska w zakresie kompleksowego i efektywnego zarządzania projektami. Projekt jest zbieżny ze strategią rozwoju zawodowego pracowników spółki. Podniesienie kwalifikacji i praktycznych umiejętności pracowników znajdzie bezpośrednie przełożenie w terminowym realizowaniu projektów w ramach określonego budżetu i zakresu.
Uczestnicy programu zdobędą podstawowe umiejętności zarządzania projektami w ramach pierwszego poziomu certyfikacji George Washington University – „Associate’s Certificate in Project Management”.
Ponadto, wyselekcjonowana grupa doświadczonych kierowników projektów przejdzie specjalistyczne szkolenia z obszaru zarządzania projektami, między innymi dotyczące zarządzania jakością w projekcie, zmniejszania ryzyka finansowego projektów czy też stosowania procesów zarządzania wymaganiami i skutecznego zarządzania relacjami.
Oprócz najnowszej wiedzy i narzędzi uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat George Washington University: „Master’s Certificate in Project Management”.

Zrealizowane projekty szkoleniowe:

„Zarządzanie projektami w sektorze kultury”

Projekt szkoleniowy zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: (PO KL), Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Celem ogólnym projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji pracowników MŚP z województwa mazowieckiego reprezentujących szeroko rozumiany sektor kulturalno-artystyczny do potrzeb regionalnej gospodarki i rynku pracy. Podstawowymi celami projektu były podniesienie wiedzy pracowników instytucji kulturalnych, firm z branży medialnej oraz agencji reklamowych i PR-owych w zakresie stosowania najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz zapoznanie ich z narzędziami pomagającymi skutecznie przeprowadzić projekt przez wszystkie fazy cyklu życia projektu od inicjacji po zakończenie.
Uczestnicy programu mieli możliwość ukończenia kompleksowej ścieżki rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz otrzymania międzynarodowego certyfikatu George Washington University: „Associate’s Certificate in Project Management”.
Program składał się z czterech szkoleń rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji projektów: „Zarządzanie projektami”, „Opracowanie harmonogramu i kontrola kosztów”, „Przywództwo w zarządzaniu projektami” oraz „Zarządzanie ryzykiem”. W szkoleniach wzięło udział pięćdziesięciu pracowników branży kulturalno-artystycznej - kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych oraz inne osoby z otoczenia projektu (m.in.: dyrektorzy i kierownicy działów, a także specjaliści i koordynatorzy).
Łączny koszt realizowanych projektów to ponad 10 mln zł.

„Uniwersytet Europejski - rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczych”

dla pracowników firm: Baxter Terpol, Herbapol Lublin, Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Medana Pharma Terpol Group, Nutricia Polska, Nutricia Zakłady Produkcyjne, Polpharma Biuro Handlowe, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma oraz ZT Kruszwica.

„Akademia Zarządzania Projektami”

dla Telekomunikacji Polskiej.

Łączny koszt zrealizowanych projektów to ponad 9 mln zł.

 

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ