MT&DC International Conference and Seminar, 2-3.10.2008

24 lipca 2008

W dniach 2-3 października 2008 roku Management Training & Development Center zorganizowało w warszawskim Hotelu Marriott międzynarodową konferencję: „Project Management and Business Analysis: Dependencies for Success”, której patronami honorowymi zostały polskie oddziały największych stowarzyszeń branżowych zrzeszających środowiska kierowników projektów oraz analityków biznesowych: Project Management Institute Poland oraz International Institute of Business Analysis. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele największych firm w Polsce, prowadzących projekty w różnych branżach. Dzięki współpracy z ESI International dyskusję prowadziły uznane na całym świecie autorytety w dziedzinie zarządzania projektami i analizy biznesowej: Nancy Nee, George Sifri i Raed Haddad.

O godzinie 9 rano uczestników powitał i tym samym rozpoczął konferencję Tomasz Borucki - Członek Zarządu MT&DC .

Przewodniczącym konferencji był Raed Haddad, który bardzo żywiołowo poprowadził prelekcję zatytułowaną: „Sześć nienazwanych nawyków najbardziej skutecznych kierowników projektu i analityków biznesowych”.
W swojej prezentacji określił najważniejsze nawyki, które znacząco zwiększają szanse na skuteczne prowadzenie przedsięwzięć oraz uzyskiwanie zamierzonych rezultatów. Według niego zmierzają one do doskonalenia komunikacji w zespole, krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów. Dzięki uczestnictwu w tej prezentacji osoby, które już są kierownikami projektu lub analitykami biznesowymi, bądź chcą nimi zostać, dostrzegły jak lepiej zrozumieć „szerszy kontekst” i podejmować działania zmierzające do realizacji konkretnych celów organizacyjnych.

Po krótkiej przerwie drugi gość – Nancy Nee – poprowadziła wykład na temat „Skuteczność analizy biznesowej w formułowaniu wymagań – zapewnianie tworzenia właściwych rozwiązań dzięki umiejętnemu zarządzaniu modelowaniem procesów”.
Ta prezentacja miała na celu omówienie ról i obowiązków analityka biznesowego oraz innych ról zaangażowanych w zarządzanie procesami. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się również, jakie są najważniejsze działania związane z doskonaleniem procesów a także sposoby tworzenia ogólnego modelu przebiegu pracy. Nancy Nee przedstawiła również zbiór elementów umożliwiających opracowanie uzasadnienia biznesowego dla projektów polegających na doskonaleniu procesów.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie George’a Sifri na temat: „Jak tworzyć ponadprzeciętne przedsięwzięcia inwestycyjne”.
Wykładowca przedstawił problem zarządzania projektami inwestycyjnymi, który obejmuje kierowanie przedsięwzięciami, programami i portfelami angażującymi duże nakłady kapitałowe. Na ogół projekty te dotyczą infrastruktury fizycznej takiej jak budynki, obiekty przemysłowe, prace konstrukcyjno-budowlane, inwestycje publiczne oraz sprzętowe projekty informatyczne.
„Tworzenie ponadprzeciętnych przedsięwzięć wymaga określenia potencjalnych źródeł wartości na możliwie najwcześniejszym etapie ich cyklu życia. Można to osiągnąć wyłącznie poprzez stworzenie odpowiedniego systemu, na który składają się ludzie, procesy i narzędzia, wspierane przez właściwe zachowania” – podkreślał George Sifri.
Po przerwie obiadowej odbył się panel dyskusyjny na temat: „Uzyskiwanie efektu synergii w pracy specjalistów w dziedzinach zarządzania projektami oraz analizy biznesowej”. Moderatorem był Paweł Dąbrowski (MT&DC) natomiast uczestnikami panelu zostali: Nancy Nee (ESI International), Zbigniew Traczyk (IBM), Maciej Pogoda (Microsoft) oraz Mariusz Strutyński (Pfizer). Dyskusja rozpoczęła się od ogólnego wprowadzenia w zagadnienia związane z synergią powstającą dzięki współpracy kierowników projektu i analityków biznesowych. Rozmawiano także o czynnikach decydujących o powstawaniu takiej synergii a także obszarach podobieństw ról kierownika projektu i analityka biznesowego.

Ostatnim mówcą podczas pierwszego dnia konferencji był po raz kolejny Raed Haddad, który tym razem poprowadził prezentację na temat: ”Zarządzanie ryzykiem za pomocą analizy biznesowej: wykorzystanie najlepszych wzorców do zmniejszania ryzyk przedsięwzięcia”.

Read Haddad tłumaczył, że niekompletne lub niedokładne wymagania podaje się często jako jeden z głównych powodów niepowodzeń w projektach. Niezależnie od tego, czy od użytkowników dzielą nas trzy metry, czy ocean, dokładne zgromadzenie i udokumentowanie wymagań jest niezbędnym elementem łagodzenia ryzyka projektu. Opierając się na sprawdzonych zasadach analizy biznesowej i zarządzania projektami, Raed Haddad omówi istotny związek pomiędzy najlepszymi wzorcami analizy biznesowej a usprawnianiem zarządzania projektami oraz przedstawi narzędzie pozwalające oceniać zagrożenia i szanse projektu na wczesnych etapach cyklu życia przedsięwzięcia.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło wystąpienie Tomasza Boruckiego, Członka Zarządu MT&DC . Ponadto wieczorem w restauracji Lilla Weneda w Hotelu Marriott odbył się uroczysty bankiet, który był doskonałą okazją do spotkania się z osobami na co dzień zajmującymi się zarządzaniem projektami i analizą biznesową. W miłej atmosferze uczestnicy konferencji mogli wymienić się doświadczeniami a także zawrzeć nowe, ciekawe znajomości.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy brali udział w całodniowym seminarium przygotowanym przez Georga Sifri na temat: „Gromadzenie, dokumentowanie oraz zarządzanie wymaganiami użytkowników – klucz do sukcesu projektu”. Podczas spotkania uczestnicy mogli bliżej zapoznać się z procesem zarządzania wymaganiami, rozpoznawaniem wymagań, uszczególnianiem wymagań oraz analizą i zatwierdzaniem.

Miłym i długo oczekiwanym akcentem zakończenia Konferencji było losowanie nagród wśród uczestników obecnych na sali . Nagrodą główną były dwa, dowolnie wybrane przez zwycięzcę szkolenia ufundowane przez MT&DC. Ponadto, wśród uczestników rozlosowano serię książek „Akademia Zarządzania Projektami” ufundowaną również przez MT&DC. Oprócz tego, każdy z uczestników otrzymał premierowe wydanie książki Ellen Gottesdiener „Warsztaty wymagań. Narzędzie zespołowego precyzowania wymagań”.

Ostatnim punktem programu było rozdanie uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji: http://www.mtdc.pl/70250.xml?show_all=true

Program Konferencji

Patroni Honorowi

PM logoIIBA logo

 

 

 

 

Sponsor generalny

Microsoft logo

 

Patroni medialni

4PM logoSofty logoIPO logo eurofirma logo

 

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ