ProgPM - Program Management (Zarządzanie programami)

 • Profil
 • Opis
 • Tematyka
 • Opinie

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

 • dyrektorzy programów
 • kierownicy projektów
 • osoby, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności w obszarze zarządzania programami

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie: 

 • Opracowywać strategie zwiększające skuteczność metodyki zarządzania programami w organizacji
 • Zapoczątkowywać i organizować programy zakrojone na wielką skalę
 • Skutecznie zarządzać relacjami pomiędzy interesariuszami
 • Zarządzać wieloma powiązanymi ze sobą projektami
 • Określać standardy i procedury zapewniające ciągła zgodność ze strategią organizacyjną
 • Kontrolować i realizować udane programy
 • Wspierać kierowników projektu oraz zespoły projektu w programach.
 • Zarządzać dostawcami oraz finansami w programach

Korzyści z udziału

 • Poznanie użytecznych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w praktyce
 • Możliwość przeprowadzenia konsultacji z międzynarodowym ekspertem (w trakcie i po szkoleniu)
 • Wymiana doświadczeń z uczestnikami i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się biznesowym językiem angielskim

 

Certyfikacja

Warsztaty MT&DC przygotowują do zdobycia prestiżowych certyfikatów Project Management Institute (PMI)®. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do zaraportowania w PMI® punktów PDUs.

Opis

Warsztat dostarcza praktycznej wiedzy na tema efektywnego zarządzania programem od rozpoczęcia po zamknięcie. Uczestnicy zdobywają cenne umiejętności dotyczące przygotowywania uzasadnienia biznesowego, zarządzania interesariuszami, a także definiowania produktów cząstkowych i rezultatów kluczowych dla realizacji założeń programu.

Uczestnicy poznają wiele praktycznych narzędzi oraz technik wykorzystywanych z sukcesem przez prowadzącego warsztat eksperta.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat zarządzania projektami.
 

1. Wprowadzenie do zarządzania programami

 • a. Definicja zarządzania programami
 • b. Badanie spektrum zarządzania programami
 • c. Dynamika programów w portfelu organizacyjnym
 • d. Porównanie zarządzania programami i zarządzania projektami


2. Programy i inicjatywy strategiczne

 • a. Zarządzanie wieloma powiązanymi ze sobą projektami
 • b. Wiązanie programów ze strategią organizacyjną
 • c. Przekładanie inicjatywy strategicznej na logiczny program
 • d. Ocena sponsorów programu
 • e. Podział programu na logiczne projekty
 • f. Unikanie pułapek związanych z programami

3. Organizacja i planowanie programów

 • a. Struktura programu
 • b. Tworzenie dyrektywy programu
 • c. Określanie powiązań w ramach programu
 • d. Optymalizacja harmonogramu
 • e. Ustalanie metod nadzoru w programie
 • f. Rola biura programu
 • g. Obsada stanowisk w programie
 • h. Przegląd planów projektu w ramach programu

4. Finanse programu

 • a. Analiza wskaźników finansowych
 • b. Wiązanie finansów ze strategią organizacyjną
 • c. Zarządzanie budżetami programów
 • d. Zrozumienie ustawy Sarbanesa-Oxleya

5. Zarządzanie interesariuszami

 • a. Zarządzanie interesariuszami
 • b. Zarządzanie kierownikami projektu i zespołami programu
 • c. Zachowanie się w sytuacjach, w których jedna strona zyskuje kosztem drugiej
 • d. Stosowanie inteligencji emocjonalnej

6. Relacje związane z kontraktami

 • a. Zastosowanie kryteriów sukcesu, dostawy i akceptacji
 • b. Unikanie pułapek związanych z podwójnym zatrudnieniem
 • c. Zarządzanie kontraktami długoterminowymi
 • d. Udana realizacja kontraktów zagranicznych

7. Zagadnienia etyczne związane z programami

 • a. Badanie kwestii dotyczących uczciwości i etyki w programach
 • b. Struktura programu sprzyjająca uczciwej realizacji
 • c. Stosowanie skutecznych metryk i odbiorów cząstkowych

8. Zarządzanie dynamiką programu

 • a. Rozpoznawanie i zarządzanie trudnościami wdrożeniowymi
 • b. Wykorzystanie mapowanie relacji w celu usprawnienia akceptacji

Obszary wiedzy PMBOK® Guide

 • Zarządzanie integracją w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie czasem w projekcie
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie

Opinie

Brak opinii o tym szkoleniu.

 • Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMI" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMBOK" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.
 • "PMP" i "PMI-ACP" są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnym Project Management Institute, Inc.
 • IIBA® , BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® są zarejestrowanymi znakami handlowym International Institute of Business Analysis.
 • Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo są znakami handlowymi International Institute of Business Analysis.
 • CBAP® and CCBA® są zarejestrowanymi znakami certyfikacyjnymi International Institute of Business Analysis.
 

OCENA UCZESTNIKÓW

Informacje

 • Najbliższy termin:

  -
 • Czas trwania:

  2 dni
 • Instruktor:

  -
 • Tłumaczenie:

  -
 • Miejsce:

  -
 • Formuła szkolenia:

  Otwarte

Punkty

 • CDU`s

 • PDU`s

  16

 • CEU`s

Materiały szkoleniowe

Formularz zgłoszeniowy

Zapytaj o szkolenie
 • Dział sprzedaży

 • Wyślij pytanie

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ
 • Zapytaj o cenę

  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi szkoleniami :-). Odpowiedzi udzielamy w dni robocze nie później niż w ciągu 24 godzin!

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, adres e-mail, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu usługi szkoleniowej. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Management Training and Development Center Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 m 44 02-957 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu firmie Intelisoft Sp. z o.o. w celu automatyzacji marketingu, w tym wysyłania newslettera.

  WYŚLIJ